FANDOM


Zabij Zubena – zadanie główne występujące w Gothic 3. Jego zleceniodawcą jest, zależnie od wybranej przez bohatera ścieżki, Innos, Beliar lub Xardas.

Krok po kroku Edytuj

  1. Porozmawiaj z Innosem, Beliarem lub Xardasem.
  2. Udaj się do Ishtar.
  3. Zabij Zubena.

Przebieg zadania Edytuj

Droga Innosa Edytuj

Po użyciu Artefaktów Adanosa do nawiązania kontaktu z Innosem, bóg światła objawia Bezimiennemu swoją wolę: aby płomień sprawiedliwości świecił jasno, musi upaść sługa Beliara. Na zlecenie Innosa bohater udaje się więc do Ishtar, gdzie wyzwala miasto spod jarzma asasynów, po czym wchodzi do sali tronowej i zabija w pojedynku Zubena. Z chwilą śmierci władcy pustyni zadanie kończy się powodzeniem.

Droga Beliara Edytuj

Gdy Bezimienny decyduje się użyć Artefaktów Adanosa w celu nawiązania kontaktu z Beliarem, ten objawia bohaterowi swoją wolę: czas Zubena jako wybrańca mrocznego boga dobiegł końca i musi on zostać zastąpiony. Bezimienny udaje się więc do Ishtar i posyła Zubena z powrotem do królestwa Beliara, czym kończy zadanie.

Droga Xardasa Edytuj

Po zniszczeniu Artefaktów Adanosa w piecu na rudę, Xardas wyjawia, że aby jego plan się powiódł wszelkie ślady boskiej mocy na ziemi muszą zostać usunięte. Zuben jest nosicielem mocy Beliara i Bezimienny otrzymuje zadanie uśmiercenia go. Bohater udaje się do Ishtar, zabija wybrańca Beliara oraz odbiera mu kostur.