FANDOM


Zabij Rhobara – zadanie główne występujące w Gothic 3. Jego zleceniodawcą jest, zależnie od wybranej ścieżki, Beliar lub Xardas.

Krok po kroku Edytuj

  1. Porozmawiaj z Xardasem lub Beliarem.
  2. Udaj się do Vengardu.
  3. Zabij króla Rhobara.

Przebieg zadania Edytuj

Ścieżka Beliara Edytuj

Po zdobyciu Artefaktów Adanosa i wykorzystaniu ich przed ołtarzem Beliara w świątyni w Bakareshu, bóg ciemności objawia Bezimiennemu swoją wolę: król Rhobar II musi zginąć, aby Beliar mógł zatriumfować. Bezimienny udaje się więc do Vengardu, gdzie zabija monarchę, wypełniając tym samym powierzone mu zadanie.

Ścieżka Xardasa Edytuj

Po zniszczeniu Artefaktów Adanosa Xardas wyjawia Bezimiennemu, że do zakończenia wojny bogów konieczne jest usunięcie wszelkich śladów ich mocy na ziemi. Rhobar, jako wybraniec Innosa jest nosicielem jego mocy. Bezimienny udaje się więc do Vengardu i po rozmowie z królem zabija go, a następnie odbiera mu Berło Varantu. Zadanie kończy się powodzeniem.