Gothicpedia
Advertisement
Gothicpedia

Strażnik domu sędziego – postać występująca w Gothic II. Jest to strażnik miejski o nieznanym imieniu, przebywający w górnym mieście. Nosi ciężki pancerz straży.

Gothic II[]

Jest osobistym ochroniarzem sędziego. Pilnuje wejścia do jego domu w górnym mieście. Mówi Bezimiennemu, że należy okazywać szacunek sędziemu.

Harmonogram dnia[]

  • od 800 do 1845 stoi przed domem;
  • od 1845 do 2200 przebywa na parterze domu sędziego, który w tym czasie odwiedza w ratuszu gubernatora Lariusa;
  • od 2200 do 800 ponownie stoi przed domem.

Modyfikacje[]

Modyfikacje ico.png
Sekcja niekanoniczna
Ta sekcja przedstawia zawartość modyfikacji i nie zawiera treści przewidzianych przez twórców gier Gothic oraz ArcaniA.

Przeznaczenie[]

Zostaje mu nadanie imię Gwidon, ale Bezimienny może je poznać dopiero w momencie, w którym będzie chciał podstępem przekonać strażnika, by ten wpuścił go do domu sędziego. W Przeznaczeniu dom sędziego jest niedostępny, a Gwidon zatrzymuje każdego, kto zechce przekroczyć jego próg. Bohater wyciąga od gwardzisty informacje, że ten zawsze po południu wymyka się do karczmy Coragona na obiad, ale po około godziny wraca na posterunek. Bezimienny, chcąc dostać się do sędziego, wykorzystuje nieobowiązkowość strażnika oraz jego naiwność.

Returning i Global Mod[]

Nosi on na sobie pancerz Straży Królewskiej.

Dalsze losy[]

Po odpłynięciu Bezimiennego na kontynent Khorinis zostało zaatakowane przez orków, tym samym strażnik domu sędziego został prawdopodobnie przez nich zabity lub zniewolony.

Advertisement