Gothicpedia
Advertisement

List do magów ognia – dokument występujący w Gothic. W Gothic Playable Teaser występuje jako zwój.

Gothic[]

Tuż przed zrzuceniem Bezimiennego do kolonii Pyrokar wręcza mu ów list z poleceniem dostarczenia go arcymistrzowi magów ognia przebywającemu w świątyni w Starym Obozie. Obiecuje też nagrodę.

Bohater może się dostać do magów zostając członkiem jednego z obozów (a dodatkowo kurierem magów w przypadku Nowego Obozu lub wysłannikiem transportującym bagienne ziele, jeśli przyłączy się do Bractwa) lub płacąc 1000 bryłek rudy strażnikowi bramy zamkowej, Thorusowi.

Przed samą świątynią Bezimienny spotyka młodego maga Miltena, któremu może od razu oddać list (dowie się wówczas, że zaadresowano go do Xardasa, który już dawno opuścił krąg ognia) lub okazać nieufność i stanowczo odmówić oddania listu przed otrzymaniem nagrody. W obu przypadkach zostanie skierowany do Torreza, który je wydaje.

Nagroda zależy od wcześniejszego postępowania:

Sam list nie ma żadnej wartości w rudzie.

Ciekawostki[]

  • W praktyce nie ma żadnych negatywnych konsekwencji rozpowiadania osobom trzecim o posiadaniu listu. Bezimienny może o tym wspomnieć jedynie Diego, Thorusowi, Skorpionowi i Baal Taranowi (żaden z nich nie wykorzysta tej informacji przeciw niemu), a także Cronosowi, który tylko skieruje bohatera do Starego Obozu i wspomni o możliwości zostania kurierem.
  • W pewnych warunkach nie jest możliwe otrzymanie materialnej nagrody za dostarczenie listu. Jeśli Bezimienny jest cieniem i oddał jaja pełzaczy Cor Kalomowi lub powiedział Thorusowi, że chce zostać magiem ognia, to dialog z Miltenem wymusi oddanie listu, ale bez skierowania bohatera do Torreza (który nie ma wtedy odpowiedniego dialogu), wówczas jedyną nagrodą są punkty doświadczenia.
  • Występują dwie wersje treści listu: jedna wyświetla się przy pierwszym otwarciu zapieczętowanego pisma, a druga, nieco inna, przy każdym kolejnym otwarciu już wcześniej otwartego listu. Tylko ta druga zawiera w nagłówku imię Xardasa.
  • List jest jedną z większych nieścisłości w grze: zaadresowany jest do Xardasa, który opuścił Stary Obóz 10 lat wcześniej, a stanowi odpowiedź na jego poprzedni list, co oznaczałoby, że magowie przez lata zwlekali z odpowiedzią i nie wiedzieli o porzuceniu przez niego kręgu ognia. Na dodatek temat listu dotyczy problemów z Bractwem, które powstało już po odejściu Xardasa ze Starego Obozu. Jedynym możliwym wytłumaczeniem jest przypuszczenie, że Corristo w korespondencji podawał się za Xardasa.
  • W skryptach gry wiadomość ta ma zakomentowany podpis Rigaldo Marschall des Königs (królewski marszałek Rigaldo), który w oryginalnym zamyśle twórców był jego nadawcą.
Advertisement