Gothicpedia
Advertisement
Gothicpedia

Kolonia karna – więzienie mieszczące się w Górniczej Dolinie w południowej części wyspy Khorinis. Rozgrywa się w niej akcja pierwszej części gry Gothic.

Historia[]

Przed akcją Gothic[]

Kolonia karna została założona ponad dwadzieścia lat przed akcją gry z rozkazu króla Rhobara II, na terenie Górniczej Doliny na wyspie Khorinis, gdzie znajdowały się największe w królestwie złoża magicznej rudy. Cała dolina otaczały pasma górskie stanowiące naturalną barierę, której pokonanie utrudniało ucieczkę, a jednocześnie umiarkowany klimat wyspy sprzyjał lokalizacji kolonii w tym właśnie miejscu. Więźniowie zsyłani do doliny zmuszani byli do dożywotnich, ciężkich prac przy wydobyciu magicznego kruszcu. Władzę i pełną kontrolę nad kolonią sprawowała straż królewska, mająca siedzibę w zamku znajdującym się w centrum doliny. Okręty wysyłane z kontynentu przewoziły skazańców z całego królestwa na wyspę Khorinis i powracały do Myrtany z ładunkami magicznej rudy, którą następnie przetapiano w hutach Nordmaru. Była to jedna z przyczyn ożywionej wymiany handlowej z kontynentalną częścią królestwa, a w efekcie rozkwitu jedynego ośrodka miejskiego na wyspie. Wyspa cieszyła się nieustającym, lecz uzależnionym od jednego źródła, dobrobytem.

Bariera[]

Kiedy dziesięć lat po utworzeniu kolonii wybuchła wojna z orkami, przyciśnięty do muru król wydał nowe prawo dotyczące więzienia na wyspie Khorinis: od tej chwili każdy przestępca, niezależnie od wagi występku jaki popełnił, skazywany był na dożywotnie roboty w kopalniach rudy w Górniczej Dolinie. Ta niepopularna decyzja znacznie osłabiła miłość Myrtańczyków do swojego władcy, doprowadziła też do wielu prób ucieczki z kolonii. W obliczu wojennej katastrofy, nie mogąc pozwolić sobie na przerwanie płynności wydobycia rudy, Rhobar postanowił wezwać dwunastu najpotężniejszych magów w całym królestwie, aby ci otoczyli Górniczą Dolinę magiczną barierą – kopułą, przez którą można będzie wejść do środka, ale nigdy już nie będzie można jej opuścić. W ten sposób kolonia miała stać się dożywotnim, uniemożliwiającym ucieczkę więzieniem.

Dwunastu magów, sześciu z kręgu ognia i sześciu z kręgu wody udało się do Górniczej Doliny, aby wypełnić wolę króla. Przy przeprowadzaniu rytuału coś zakłóciło jednak strukturę zaklęcia i bariera rozrosła się ponad oczekiwania magów, którzy również znaleźli się uwięzieni wewnątrz kolonii.

Bunt[]

Po utworzeniu bariery więźniowie szybko wykorzystali nadarzającą się okazję. Pod przywództwem Gomeza podnieśli bunt i przejęli władzę nad kolonią, zabijając królewskich strażników i całkowicie zmieniając zasady panujące w kolonii. Pozbawiony dopływu magicznej rudy Rhobar został zmuszony do podjęcia pertraktacji ze skazańcami; raz w miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego zażądali: chleba, wina, kobiet i wszelkich luksusów, w zamian otrzymując miesięczny urobek magicznej rudy. Skazańcy opanowali zamek i założyli wokół niego Stary Obóz, prowadzący wymianę handlową z królem; sześciu magów ognia również zamieszkało w obozie, pragnąc wspierać handel z monarchą. Jednak pewna grupa więźniów na czele z Lee, dawnym generałem królewskiego wojska, postanowiła odejść niezadowolona z rządów magnatów i założyła własne osiedle; na zachodzie Górniczej Doliny powstał Nowy Obóz, którego członkowie dokonywali grabieży dostaw do Starego Obozu, a także podjęli się pracy na świeżo powstałych polach ryżowych oraz w nowo odkrytej kopalni. Jednak zamiast wymieniać wydobytą rudę na dobra ze świata zewnętrznego, postanowili wykorzystać jej moc, opracowując plan ucieczki z kolonii. Pomysł ten wsparło sześciu magów wody, którzy zamieszkali w Nowym Obozie.

Pięć lat później kolejna część więźniów opuściła Stary Obóz. Pod przywództwem Y'Beriona, skazańca otrzymującego wizje od boskiej istoty nazywanej Śniącym zawędrowali na bagna w okolice dawnej świątyni nieznanego kultu, gdzie mimo trudnych warunków i licznych niebezpieczeństw założyli własne osiedle – obóz Bractwa. Odnaleźli tam bagienne ziele, którego właściwości psychogenne pozwalały im nawiązywać kontakt ze Śniącym. Wkrótce obóz na bagnie zaczął prowadzić intensywną wymianę handlową z pozostałymi osiedlami, sprzedając hodowane przez siebie ziele za każdą cenę, jakiej zażądali.

Trzy kopalnie działały na terenie kolonii: dwie należące do Starego Obozu i jedna znajdująca się pod kontrolą Nowego Obozu. Jakiś czas po utworzeniu bariery jedna z kopalń zawaliła się, przez co Gomez, teraz magnat i przywódca obozu został zmuszony do zamknięcia jej i skupienia się na wydobyciu z pozostałej mu drugiej, Starej Kopalni.

Na przestrzeni następnych lat, na mocy dekretu ustanowionego przez króla kolejni więźniowie zrzucani byli do kolonii, aby pod magiczną barierą do końca życia wydobywać magiczną rudę. Z tego powodu Górnicza Dolina na wyspie Khorinis zaczęła cieszyć się ponurą, choć zasłużoną sławą.

Gothic[]

Po dziesięciu latach od utworzenia bariery, bezimienny więzień zostaje zrzucony do kolonii. Skazaniec staje przed wyborem, do którego obozu zechce dołączyć. Jednocześnie, nie wiedząc jeszcze, że jest wybrańcem bogów, zostaje wmieszany w plan ucieczki z kolonii, mający polegać na próbie nawiązania kontaktu ze Śniącym przez jego Bractwo. Plan ten, zakładający wykorzystanie jednego z pięciu kamieni ogniskujących i wydzieliny z wnętrzności pełzaczy odnosi jednak odwrotne skutki od zamierzonych i kończy się śmiercią Y'Beriona, przywódcy Bractwa. Bezimienny skazaniec decyduje się więc wspomóc Nowy Obóz w jego dążeniu do wolności i przynieść przywódcy magów wody, Saturasowi, pozostałe kamienie ogniskujące.

Zawalenie się Starej Kopalni[]

Znaczącym wydarzeniem, które doprowadziło do poważnych zmian w kolonii było zawalenie się Starej Kopalni, zalanej przez podziemną rzekę. Gomez, pozbawiony dostaw rudy i postawiony pod ścianą, aby ratować zagrożoną teraz umowę handlową z królem, postanowił wypowiedzieć wojnę Nowemu Obozowi i zaatakować Wolną Kopalnię. Magowie ognia sprzeciwili się tej decyzji, nalegając raczej na przeprowadzenie pertraktacji z pozostałymi obozami. Gomez, obawiając się zdrady i odwetu za atak rozkazał zamordować magów i zamknąć bramy obozu. Sytuacja w kolonii z dnia na dzień całkowicie się zmieniła, a dwa rywalizujące ze sobą obozy stanęły do otwartej wojny.

Nowy Obóz prędko podjął kroki w celu odzyskania Wolną Kopalnię, w tym celu grupa najemników na czele z Gornem oraz Bezimiennym wyruszyła, aby ją odbić. Jednocześnie bohaterowi udaje się znaleźć również sposób na przedostanie się do zamkniętego Starego Obozu, gdzie stanął twarzą w twarz z Gomezem i, po ciężkim pojedynku, zabił magnata, kładąc kres jego tyranicznym rządom.

Zamordowanie magów ognia niemal całkowicie uniemożliwiło zrealizowanie planu wydostania się z Doliny przy użyciu kopca rudy. Bezimienny bohater został wysłany, aby odnaleźć żyjącego w samotności dawnego Arcymistrza Kręgu Magów Ognia, Xardasa, ukrywającego się od wielu lat. Przy wsparciu potężnego nekromanty bohater zdołał dostać się do podziemnej świątyni Śniącego i przy pomocy magicznego miecza Uriziela wygnać demona z tego świata. Wraz z odejściem Śniącego runęła magiczna bariera, a więźniowie odzyskali wreszcie upragnioną wolność. Szturmem zdobyli niewystarczające umocnienia na granicach więzienia i wydostali się z Górniczej Doliny. Kolonia karna przestała istnieć.

Gothic II[]

Miesiąc później do Górniczej Doliny przybyli królewscy paladyni, zamierzając zdobyć informacje na temat dalszego wydobycia rudy i przewieźć magiczny surowiec na kontynent, gdzie królestwo Myrtany przegrywało wojnę z orkami. Paladynom udało się schwytać niewielką część zbiegłych więźniów i otworzyć kilka prowizorycznych kopalni na terenie dawnej kolonii. Wydobyty urobek rudy okazał się jednak niewystarczający dla zaspokojenia potrzeb królewskiej armii, a ponadto jedyny dostępny paladynom sposób transportu rudy na kontynent – okręt Esmeralda – został przejęty przez Bezimiennego i jego przyjaciół, którzy odpłynęli nim z wyspy.

Dalsze losy[]

Niedługo po odpłynięciu Bezimiennego wyspa Khorinis została zdobyta przez orkową armię – uległy jej również oddziały paladynów stacjonujące w Górniczej Dolinie, a także idące im z odsieczą wojska lorda Hagena. Ostatnie kopalnie działające jeszcze na terenie starej kolonii zostały zamknięte wraz z opuszczeniem załóg wydobywczych.

Advertisement