FANDOM


Biurokrata - to ranga użytkownika o wyższym stopniu niż administrator, jednak jest on pozbawiony jego praw. Może on jednak jako jedyny dowolnie nadawać innym uprawnienia, począwszy od moderatora a na biurokracie skończywszy. Użytkownik raz mianowany biurokratą może tylko sam zrezygnować z tego stanowiska, bądź zostać usuniętym przez administrację Wiki z Centrum Społeczności jeżeli zajdzie taka konieczność. Na GothicPedii biurokratami są:

użytkownicy bez ikonek i kolorowych nicków są nieaktywni

Obowiązki

Czym zajmują się biurokraci na GothicPedii?

Prócz przywilejów i obowiązków dla administratorów, biurokraci mogę też:

  • Wprowadzać określone zasady i założenia na wiki;
  • nadawać rangi użytkownikom i je odbierać;
  • częściowe odznaczanie i oznaczanie botów.

Bycie biurokratą, administratorem czy też moderatorem to przywilej - nie prawo.
Należy też pamiętać, że osoby te nie muszą korzystać ze swoich uprawnień, robią to z dobroci serca. =)

Czym nie zajmują się biurokraci?

Biurokrata to nie wyrocznia. Każdy myli się od czasu do czasu i nie ma monopolu na wiedzę o Gothic'ach i innych pojęciach. Pozycja biurokraty nie jest również żadnym argumentem w merytorycznej dyskusji. Na GothicPedii wszyscy jesteśmy do pewnego stopnia sobie równi i na takim założeniu powinny kształtować się stosunki między wszystkimi użytkownikami.

Jak zostać biurokratą?

Otrzymanie uprawnień biurokraty na dużych wikiach pokroju GothicPedii nigdy nie jest łatwe. Znacznie łatwiej zostać administratorem. Trzeba pamiętać, że bycie biurokratą to spora dawka odpowiedzialności, większa nawet niż w przypadku adminów. Prawdopodobnie Twoja prośba o przyjęcie w poczet biurokratów zostanie odrzucona - inaczej, gdybyś się do tego naprawdę nadawał(a), już został(a)byś poproszony (-a) o zajęcie tego stanowiska. Poniżej znajduje się kilka cech wymaganych od wszystkich kandydatów:

  • umiejętność zachowania spokoju i obiektywizmu w każdej możliwej sytuacji;
  • umiejętność negocjowania, dyskutowania i godzenia się z własnymi porażkami w dyskusji;
  • zdolności językowe stojące na bardzo wysokim poziomie;
  • bardzo racjonalne rozumowanie;
  • bardzo duża aktywność na GothicPedii;
  • wnoszenie dobrego wkładu na wikię, poprzez tworzenie, edycję, poprawę lub rozbudowywanie artykułów itp.;
  • dobra znajomość języka MediaWiki.

Jeśli uważasz, że spełniasz je wszystkie (oraz, że potrzebny jest kolejny biurokrata na GothicPedii) - i naprawdę chcesz zostać jednym z nich, to spróbuj skontaktować się z jednym z obecnych biurokratów GothicPedii.

Wszystkie elementy (1)

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.