Gothicpedia
Advertisement
Gothicpedia

Gulasz Thekli – potrawa występująca w Gothic II.

Gothic II[]

Jest to specjalny gulasz gotowany przez Theklę dla najemników na farmie Onara. Zjedzenie tej potrawy daje Bezimiennemu dodatkowy punkt siły i regeneruje 20 punktów trafień. Bohater ma możliwość otrzymania pięciu takich gulaszy (jako strażnik miejski/paladyn cztery gulasze):

  • po wypowiedzeniu kwestii "Jestem głodny", będąc najemnikiem/łowcą smoków, nowicjuszem/magiem ognia lub paladynem – tylko przed otrzymaniem gulaszu za wspomnianą niżej walkę (nie można też otrzymać tego gulaszu, nie posiadając gildii ani będąc strażnikiem miejskim);
  • po walce z Sylviem lub Bullkiem, niezależnie od jej wyniku;
  • po wykonaniu zadania Gulasz polegającego na przyniesieniu Thekli paczki ziół od Sagitty (zadanie dostępne po otrzymaniu przynajmniej jednego z wyżej wymienionych gulaszów) – tylko do końca II rozdziału;
  • po wyciągnięciu Benneta z więzienia – niezbędne wykonanie zadania Gulasz, tylko do końca IV rozdziału;
  • po zabiciu smoków w Górniczej Dolinie – niezbędne wykonanie zadania Gulasz.

Ciekawostki[]

  • Jeżeli Bezimienny jako pierwszy gulasz otrzyma ten za walkę z Sylviem lub Bullkiem, to nie będzie już mógł dostać porcji za posiadanie odpowiedniej gildii. Jest to spowodowane zmienną, która po otrzymaniu pierwszego gulaszu na stałe wyłącza kwestię "Jestem głodny". Także wypowiedzenie tej kwestii, nie posiadając żadnej gildii lub będąc strażnikiem miejskim, spowoduje zakończenie dialogu bez otrzymania gulaszu i bez możliwości przeprowadzenia rozmowy ponownie, w konsekwencji uniemożliwiając otrzymanie tej porcji potrawy.
  • Choć do otrzymania kolejnych trzech gulaszów niezbędne jest przyniesienie Thekli paczki ziół od Sagitty, to od aktualnego rozdziału zależy, za co faktycznie bohater otrzymuje posiłek. Dlatego przyjmując to zadanie dopiero w III rozdziale lub później nie można dostać porcji za samo przyniesienie ziół. Obierając ścieżkę paladyna konieczne jest zrezygnowanie albo z tego gulaszu, albo z tego otrzymywanego za gildię, jeśli Bezimienny rozpocznie zadanie przed awansem.
Advertisement