Gothicpedia
Advertisement
Gothicpedia

Strona ta gromadzi spisy osób, które zostały w jakiś sposób wyróżnione na Gothicpedii. Niżej wymienionych użytkowników można także rozpoznać po tagach przy nickach czy powiązanych userboksach na profilach.

Nazwy zwyczajowe

Weterani

Użytkownicy, którzy wnieśli dużą ilość wkładu na różnych płaszczyznach oraz byli aktywnymi edytorami przez dłuższy okres czasu.

Eksperci od screenów

Użytkownicy dodający wysokiej jakości grafiki.

Poprawianie artykułów

Poprawianie artykułów (2013)

Akcja mająca na celu poprawianie artykułów z kategorii Do poprawy. Użytkownicy wymienieni poniżej brali w niej udział.

Poprawianie artykułów (2014)

Akcja mająca na celu poprawienie stylistyki artykułów pod względem technicznym. Osoby wymienione poniżej brały w niej udział.

Poprawianie artykułów (2019)

Akcja mająca na celu poprawienie starych infoboksów w artykułach o broniach i pancerzach na nowsze (wątek).

Powiększanie Gothicpedii o informacje z modyfikacji

Użytkownicy dodający znaczącą ilość informacji z wszelkich modyfikacji do serii Gothic.

Plebiscyty

Plebiscyt 2013

Plebiscyt mający na celu wyłonienie najlepszego użytkownika w danej kategorii na podstawie głosowania społeczności. Przeprowadza się go na koniec każdego roku od 2013 aż do teraz.

Plebiscyt 2014

Plebiscyt mający na celu wyłonienie najlepszego użytkownika w danej kategorii na podstawie głosowania społeczności. Przeprowadza się go na koniec każdego roku od 2013 aż do teraz. Różnica wobec poprzedniego roku to brak dwóch kategorii: Mistrz czatu oraz Najlepszy pomagacz.

Plebiscyt 2015

Plebiscyt mający na celu wyłonienie najlepszego użytkownika w danej kategorii na podstawie głosowania społeczności. Przeprowadza się go na koniec każdego roku od 2013 aż do teraz. W tym roku została dodana kategoria Najlepszy forumowicz.

Plebiscyt 2016

Plebiscyt mający na celu wyłonienie najlepszego użytkownika w danej kategorii na podstawie głosowania społeczności. Przeprowadza się go na koniec każdego roku od 2013 aż do teraz. W roku 2016 powraca kategoria Mistrz czatu.

Plebiscyt 2017

Plebiscyt mający na celu wyłonienie najlepszego użytkownika w danej kategorii na podstawie głosowania społeczności. Przeprowadza się go na koniec każdego roku od 2013 aż do teraz.

Plebiscyt 2018

Plebiscyt mający na celu wyłonienie najlepszego użytkownika w danej kategorii na podstawie głosowania społeczności. Przeprowadza się go na koniec każdego roku od 2013 aż do teraz.

Plebiscyt 2019

Plebiscyt mający na celu wyłonienie najlepszego użytkownika w danej kategorii na podstawie głosowania społeczności. Przeprowadza się go na koniec każdego roku od 2013 aż do teraz. W tym roku kategoria Najlepszy forumowicz została zastąpiona przez Uzależniony od modów.

Plebiscyt 2020

Plebiscyt mający na celu wyłonienie najlepszego użytkownika w danej kategorii na podstawie głosowania społeczności. Przeprowadza się go na koniec każdego roku od 2013 aż do teraz. W tym roku dodano kategorię Dyskutant, dla osób udzielających się w dyskusjach.

Plebiscyt 2021

Plebiscyt mający na celu wyłonienie najlepszego użytkownika w danej kategorii na podstawie głosowania społeczności. Przeprowadza się go na koniec każdego roku od 2013 aż do teraz. W tym roku kategoria „Dyskutant” została zastąpiona kategorią „Innowator”, a „Najlepszy administrator” zostało przemianowane na „Najlepszy kadrowicz”.

Kategoryzacje

Kategoryzacja 2016

Wymienieni tu użytkownicy pomagali w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji układania nowego drzewka kategorii (wątek).

Kategoryzacja 2018

Kategoryzacja mająca na celu skonkretyzowanie kategorii w artykułach o zadaniach (wątek). Wszystkie osoby w tej sekcji brały w niej udział.

Quizy

Quiz 2016

Quiz przeprowadzony w roku 2016 z okazji 10-lecia Gothicpedii. Był on podzielony na dwie kategorie. Quiz wiedzy o serii Gothic oraz Quiz wiedzy na temat Gothicpedii.

Quiz 2017

Quiz przeprowadzony w roku 2017 z okazji 11-lecia Gothicpedii. Był on podzielony na dwie kategorie. Quiz wiedzy o serii Gothic oraz Quiz wiedzy na temat Gothicpedii.

Quiz 2018

Quiz przeprowadzony w roku 2018 z okazji 12-lecia Gothicpedii. Był on podzielony na dwie kategorie. Quiz wiedzy o serii Gothic oraz Quiz wiedzy na temat Gothicpedii. W tym roku pojawiła się dodatkowa Quiz o cytatach z serii Gothic.

Quiz 2019

Quiz przeprowadzony w roku 2019 z okazji 13-lecia Gothicpedii. Był on podzielony na trzy kategorie. Quiz wiedzy o serii Gothic, Quiz wiedzy na temat Gothicpedii oraz Quiz o cytatach z serii Gothic.

Quiz 2021

Quiz przeprowadzony w roku 2021 z okazji 15-lecia Gothicpedii. Był on podzielony na trzy kategorie. Quiz wiedzy o serii Gothic, Quiz wiedzy na temat Gothicpedii oraz Quiz o cytatach z serii Gothic.

Projekty i wyróżnienia

Tygodnie tematyczne

Konkurs edycyjny pojawiający się niegdyś co tydzień, w którym użytkownicy zajmowali się wskazanym przez organizatorów problemem. Wymienione osoby dokonały najwięcej edycji związanych z określonym problemem w danym tygodniu.

Edytor Miesiąca

Konkurs edycyjny mający na celu wyłonienie najlepszego edytora w miesiącu na podstawie wniesionego wkładu. Dokładniejszy opis oraz zasady można znaleźć tutaj.

Edytor roku

Pierwsza trójka 2021

Pierwsza trójka 2020

Pierwsza trójka 2019

  1. Dziobakowskiwkład)
  2. AVP Playerwkład)
  3. Kubar906wkład)

Wyróżniony edytor

Użytkownicy, którzy zostali zaproszeni do udzielenia wywiadu w ramach akcji Wyróżniony edytor. Akcja ta zbiera najciekawsze postacie z Gothicpedii tak, aby reszta mogła ich lepiej poznać i czegoś się o nich dowiedzieć.

Edycyjne rewolucje

Akcja mająca na celu comiesięczne zajmowanie się określonym problemem na Gothicpedii. Po odbyciu się dwóch edycji została zawieszona na czas nieokreślony.

Pierwsza edycja

Druga edycja

Akcji „Odznaki 2011-2019”

Akcja mająca na celu modernizację odznak, które na Gothicpedii funkcjonowały nieprzerwanie od 2011 roku (wątek).
Advertisement