FANDOM


Wojna edycyjna to konflikt dwóch lub kilku edytorów, polegający na ciągłym zmienianiu jakiejś treści strony wg upodobań użytkownika. Wojny edycyjne przybierają zwykle formę uporczywych rewertów:

  • Użytkownik A zmienia jakąś treść w artykule.
  • Użytkownik B cofa to z uzasadnieniem.
  • Użytkownik A – zamiast przenieść się na stronę dyskusji użytkownika B i odnieść się do uzasadnienia – przywraca swoją wersję strony i tym samym wybucha wojna edycyjna.

W przypadku takich wojen szczególnie ważne jest zwolnienie tempa, np. do jednej edycji dziennie. Takie rozwiązanie nie zaśmieca ostatnich zmian, ponadto obie strony mają czas na przemyślenie argumentów drugiej. Dobrze jest też przenieść dyskusję na ten temat do przeznaczonego na to miejsca, czyli strony dyskusji – zamiast uporczywie przywracać swoją wersję z uzasadnieniem w opisie zmian, znacznie lepiej jest zostawić hasło w spokoju i przenieść się na ww. dyskusję. Wojny edycyjne nie mogą trwać wiecznie, toteż należy ich unikać.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.