Gothicpedia
Advertisement

Farmerzy – ludzie zajmujący się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Wyróżnia się wśród nich fizycznie pracujących w polu, jak i bogatych właścicieli ziemskich, którzy posiadają ziemie na własność. Przeważnie zajmują się uprawą pola i hodowlą zwierząt.

Gothic II i Gothic II Noc Kruka[]

Farmerzy z wyspy Khorinis uprawiają rzepę, zboże oraz hodują owce. Posiadają pola, wiatraki, pastwiska i własne kaplice.

Bunt Chłopów[]

Ludzie pracujący na farmach przed wojną sprzedawali wyprodukowaną przez siebie żywność w mieście. Robili to w ramach podatku. Kiedy paladyni podnieśli je na potrzeby wojny z orkami, straż miejska zaczęła coraz częściej nawiedzać farmy, zabierając rolnikom dobytki. Niektórzy z nich przestali oddawać żywność mieszczanom, wszczynając tym samym bunt. Doprowadziło to do upadku gospodarki miasta i ułatwiło zajęcie go przez orków.

Gothic 3[]

Farmerzy kontynentalni w odróżnieniu od tych z wyspy nie hodują owiec, tylko krowy, świnie i kury. Po zajęciu Myrtany przez orków prócz wolnych farmerów pojawiają się również niewolnicy.

Znani właściciele ziemscy[]

Gothic II i Gothic II Noc Kruka[]

 • Onar – najbogatszy farmer z Khorinis, wszczął bunt przeciw królowi;
 • Lobart – właściciel farmy niedaleko miasta Khorinis;
 • Akil – lojalny wobec króla farmer, napadają go najemnicy Onara;
 • Sekob – bogaty farmer, który płaci czynsz Onarowi;
 • Bengar – właściciel farmy w Khorinis, na której pracują tylko mężczyźni.

Gothic 3[]

 • Farmon – posiada farmę niedaleko Trelis; jest mu obojętne, czy Myrtaną rządzą ludzie, czy orkowie;
 • Josh – właściciel farmy w okolicach Trelis, stronnik króla;
 • Derec – właściciel farmy niedaleko Trelis, wyznawca Innosa;
 • Dennisnajemnik orków, zarządzający farmą niedaleko Montery;
 • Domenik – najemnik orków, zarządzający farmą niedaleko Montery;
 • Elber – najemnik orków, zarządzający farmą niedaleko Montery.

ArcaniA[]

ArcaniA: Upadek Setarrif[]

Znani farmerzy[]

Gothic II[]

Gothic II: Noc Kruka[]

Gothic 3[]

Gothic 3: Zmierzch Bogów[]

ArcaniA[]

Advertisement