Gothicpedia
Advertisement
Gothicpedia

Farmerzy – ludzie zajmujący się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Wyróżnia się wśród nich fizycznie pracujących w polu, jak i bogatych właścicieli ziemskich, którzy posiadają ziemie na własność. Przeważnie zajmują się uprawą pola i hodowlą zwierząt.

Gothic II[]

Farmerzy z wyspy Khorinis uprawiają rzepę, zboże oraz hodują owce. Posiadają pola, wiatraki, pastwiska i własne kaplice.

Bunt Chłopów[]

Ludzie pracujący na farmach przed wojną sprzedawali wyprodukowaną przez siebie żywność w mieście. Robili to w ramach podatku. Kiedy paladyni podnieśli je na potrzeby wojny z orkami, straż miejska zaczęła coraz częściej nawiedzać farmy, zabierając rolnikom dobytki. Niektórzy z nich przestali oddawać żywność mieszczanom, wszczynając tym samym bunt. Doprowadziło to do upadku gospodarki miasta i ułatwiło zajęcie go przez orków.

Gothic 3[]

Farmerzy kontynentalni w odróżnieniu od tych z wyspy nie hodują owiec, tylko krowy, świnie i kury. Po zajęciu Myrtany przez orków prócz wolnych farmerów pojawiają się również niewolnicy.

Znani właściciele ziemscy[]

Gothic II[]

Gothic 3[]

ArcaniA[]

ArcaniA: Upadek Setarrif[]

Znani farmerzy[]

Gothic II[]

Gothic II: Noc Kruka[]

Gothic 3[]

  • Leon – nienawidzi pracy na wykopaliskach;
  • Kelvin – posiada informacje na temat Ashtona, że podkrada on złoto;
  • Ben – pracuje na farmie Dereca;
  • Avogadro – zbiegły alchemik z Trelis;
  • Cole – parobek z farmy Farmona.

Gothic 3: Zmierzch Bogów[]

  • Geoff – po wojnie bogów mieszka z rodziną na farmie Josha;
  • Hunfrid – młodszy syn Geoffa;
  • Evert – starszy syn Geoffa.

ArcaniA[]

Advertisement