Gothicpedia
Advertisement
Gothicpedia

Fajeth – postać występująca w Gothic II. Jest to jeden z paladynów, przebywa w Górniczej Dolinie.

Przed akcją gry[]

Przybył z kontynentu z rozkazu Rhobara II w celu wznowienia wydobycia magicznej rudy potrzebnej do wojny z orkami.

Gothic II[]

Stacjonuje obecnie w byłej kolonii karnej. Jest on przywódcą jednej z trzech grup kopaczy. Bezimienny może od niego dostać jeden z trzech raportów na temat zebranej rudy dla Garonda. Jeśli bohater jest strażnikiem będzie musiał wypełnić jego zadanie, które polega na pozbyciu się trzech grup zębaczy, które grasują w pobliżu jego kopalni. Jeżeli bohater jest magiem ognia lub najemnikiem, to może odmówić wykonania zadania, a w przypadku bycia najemnikiem może jeszcze zażądać od niego zapłaty. W IV rozdziale grupa Fajetha zostaje zaatakowana przez oddział orków (który obserwuje z góry Ur-Shak). Jeśli paladyn przetrwa ten atak (do czego konieczna jest pomoc Bezimiennego), a bohater uda się do niego po zabiciu wszystkich smoków, ten zauważy że okolica się zmieniła. Po przekazaniu mu wiadomości o śmierci smoków wyraża ulgę i wdzięczność Bezimiennemu.

Zlecane zadania[]

Galeria[]

Fajeth w Returning 2.0

Dalsze losy[]

Prawdopodobnie został zabity bądź zniewolony przez orków, kiedy zajęli całą Górniczą Dolinę. Mógł też zginąć podczas ataku orków na swoją kopalnię w IV rozdziale.

Advertisement