FANDOM


Wenzel
Wenzel
Životopisné údaje
Cech

Paladin

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Cape Dune

Wenzel byl královským paladinem, byl to nesmírně statečný muž, který se účastnil mnoha bitev skřetí války, pocházel z Montery. Wenzel se účastnil rozhodující bitvy o Monteru, od něj se také dozvídáme podrobnosti o obléhání, kdy skřeti jednoho rána obklopili Monteru, která neměla bez královských posil i přes své vynikající opevnění mnoho šancí, protože magie paladinů přestala fungovat. Wenzel po pádu města prchl. Stačil unést i Ohnivý kalich. Krátce se skrýval ve Vlčí jeskyni, kde uschoval i svůj meč. Poté byl však dopaden pouštním otrokářem Gamalem a odvlečen do Cape Dune. V Cape Dun vypuklo celé pozdvižení, když se mezi lidem šeptalo jaký vážený muž je skřety v majáku vězněn. Ti ho zde dlouho vyslýchali a snad i mučili ve snaze zjistit něco o úkrytech povstalců, avšak Wenzel hrdině vzdoroval, až byl nakonec osvobozen bezejmenným hrdinou. Spolu s místním špionem Philem zorganizovali povstání otroků a osvobodili městečko. Wenzel se stal v osvobozeném Cape Dune zřejmě vůdcem, avšak po hrdinově odchodu z Myrtany padlo město opět do rukou skřetů. Wenzel byl zřejmě zabit při obraně.