FANDOM


Vatras
Vatras
Životopisné údaje
Cech

Mág Vody

Hodnost

Adanův kněz

Národnost

Nomád

Lokace

Khorinis (G2), Lago (G3)

Vatras byl jedním s mágů Vody, byl velmi učený a moudrý.

Ve Varantu Editovat

Vatras se narodil patrně ve Varantu. Zde také vzniknul kruh mágů Vody, ke kterým Vatras patřil. Mágové vody byli vůdci nomádů, pouštního lidu, který sloužil Adanovi. Avšak jednoho dne se na ně obrátil se žádostí o pomoc král Rhobar II. Ten je požádal, aby se připojili k mágům Ohně a společnými silami vytvořili bariéru nad Hornickým údolím. Mágové vody jeho žádosti vyhověli. Avšak, Vatras zůstal ve městě Khorinis, zatímco jeho bratři odešli do údolí vztyčit bariéru. Nakonec však zůstali v bariéře uvězněni. Vatras tedy zůstal v Khorinisu, kde deset let zastával funkci kněze, kazatele a léčitele.

Na Khorinisu Editovat

Když bariéra padla, setkal se Vatras konečně s ostatními mágy vody. Ti začalai nyní pátrat po tajemném Jarkendharu a pro své potřeby vytvořili spolek lidí, kteří jim měli pomáhat - Kruh Vody. Vůdcem tohoto kruhu byl právě Vatras, který zadával jeho členům různé úkoly. Krom toho se Vatras staral i nadále o své povinnosti v Khorijské kapli. Vatras se také účastnil rituálu, spolu s Pyrokarem a Xardasem, kdy bylo nutno opravit Innosovo oko. Vatrase v kapli během rituálu nahradil mladý mág vody Myxir. Vatras nakonec společně s bezejmenným odplul na Esmeraldě na ostrov Irdorath, kde bojovali s přisluhovači zla. Poté po zabití Nemrtvého draka odpluli do Myrtany.

Na pevnině Editovat

Ihned po přistání v Myrtaně, zamířil Vatras do své domoviny - Varantu. Zde se opět připojil k Nomádům, avšak jednou byl zajat Hashisiny. Ti jej převezli do Laga, kde nebohého Vatrase věznili. Nakonec byl osvobozen bezejmenným.

O jeho dalším osudu nic nevíme.