FANDOM


577
Tooshoo
Informace o lokaci
Země

Argaan

Poloha

Jihozápad ostrova

Centrum

Strom vědění

Status

Tábor

Správce města

Velmistři
Černovodí: Leboras

Počet obyvatel

cca. 30

Náboženství

Kult všech tří bohů

Tooshoo jedinečnou osadou na jihozápadě Argaanu. Skládá se totiž s obřího stromu a přilehlé vesnice, leží v bažině a je sídlem všech lidí, kteří chtějí začít nový život. Dalo by se říci, že osada je svým způsobem autonomním celkem království.

Popis osady Editovat

664

Osada pod stromem

Nepřehlédnutelnou dominantou osady, je Strom vědomostí, tyčící se v jejím centru. Je to bezpochyby největší a možná nejstarší strom světa. Na vrcholu stromu se nacházejí tři svatyně zasvědcené všem třím bohům. Pod stromem se rozprostírá osada, která nese název Černovodí. Celá osada je tvořena soustavou chatrčí, nepravidělně vystavěných na dřevěných podpěrách, všechny chatrče jsou propojeny úzkými dřevěnými můstky. Zajímavé je, že několik domků je vystavěných také přímo na stromě vědění, jsou pečlivě popírány a vedou k nim strmá dřevěná schodiště.

Kultura a zajímavosti Editovat

665

Vrchol stromu se svatyněmi Bohů

V celé osadě je bezpochyby nejzajímavějším místem k navštívění Strom vědomostí. V pozdzemí stromu je umístěna krypta, která slouží k provádění experimentů. Téměř pod vrcholem stromu byla umístěna knihovna mágů, plná svitků a starých knih. Na vrcholu stromu pak byly tři svatyně zasvědcené jednotlivým bohům, které sloužily jako sídla velmistrům daného boha. Asi nejnavštěvovanějším místem v Černovodí byla Hospoda u Mokřadní lilie.

Historie Editovat

668

Mapka osady

Osídlení stromu je pravděpodobně poměrně nedávné. Samotný strom je však neobyčějně starý, velmistr Milten se domníval, že vyrostl na siločáře, ve které se stýkaly symboly všech tří bohů a strom samotný byl jejich znamením. Zakladateli společenství mágů v Tooshu byli Milten - Mág Ohně, Merdarion - Mág Vody a Ningal - Temný mág. Byl to právě Miltenův nápad, který umožňoval studium v Tooshu všem mágům, bez ohledu na to, jakému bohu sloužili. Časem vznikla kolem stromu osada, zvaná Černovodí. Mágové nejevili o osadu nějaký větší zájem, a tak se tu usazovali zločinci, vyhnanci a jiní vyvrhelové, ale také uprchlíci a lidé toužící po novém životě v míru. Tak růnorodá společnost potřebovala svá pravidla, tohoto úkolu se chopil bývalý paladin Leboras. Paladin se né vždy setkal s pochopením a Mágové mu ani neposkytovali žádnou podporu. O názvu pro svou osadu, si její obyvatelé sami hlasovali. Tooshoo je jedinečné tím, že zde došlo poprvé k sjednocení všech mágů.

Ekonomika Editovat

667

Hospoda u Mokřadní lilie

Obyvatelé osady se musejí spoléhat sami na sebe. Navíc jsou zde nevhodné podmínky pro zemědělství a tudíž je zde ekonomická situace lidí poněkud horší než jinde. Lidé se zde živí pravděpodobně sběrem různých rostlin a číhavčích vajec. Mazaní obchodníci si zde přivydělávali i nelegálním prodejem alkoholu a trávy z bažin, kterou Leboras zakázal.

Obyvatelstvo Editovat

Toosho bylo různorodou společností, kde na jednom místě žily všechny možné vrstvy. Nejvyšší vrstvu zde tvořili Mágové, zastoupeni zde byli ze všech tří kultů. Mágové nebyli mezi lidmi v Černovodí příliš oblíbení a zřídkakdy opustili svůj strom. Na druhou stranu možná byli lidé rádi, že tu mágové jsou, protože je mohli ochránit. O bezpečnost osady se starala jakási domobrana. Obyvatelé Černovodí bylo vesměs tvořený různými uprchlíky, zloději, vyvrhely i lidmi toužícími po míru. Tooshoo bylo i oblíbenou zastávkou různých dobrodruhů.

Přírodní podmínky Editovat

666

Osada pod stromem v noci

Toosho se nachází na jihozápadě Argaanu a zdá se, že zde panuje tropické klima. Celá oblast kolem osady je rozlehlá bažina, vládnou zde záhadné nazalenalé mlhy a lidé často trpějí nemocemi. Pršelo tu spíše vyjímečně než často jako na zbytku ostrova. Celé bažiny byly položené v nížinách mezi horami. Díky oltáři elemtů bylo možno zvolit, jaké počasí bude v Tooshoo na dlouhou dobu panovat, možno bylo zvolit mezi dešťem a lezoucími mlhami a nebo mezi slunečným horkým počasím.