FANDOM


Thorus
864.jpg
Thorus v Setarrifu
Velitel skřetů
Doba vlády Vede skřety asi osm let
Předchůdce Kan
Narození Pravděpodobně na Torgaanu

Thorus jeden z nejslavnějších a nejmocnějších válečníků, který pravděpodobně pocházel z Torgaanu. Byl to člověk neobyčejně ambiciózní, který se přidával na tu stranu, kde měl lepší vyhlídky. Jeho chytrá politika mu umožnila rychlý společenský vzestup. Nejdříve byl velitelem stráží na Starém hradě, později se na čas stal vůdcem tábora banditů v Jarkendharu. Nakonec si vydobyl respekt skřetů a dokonce se stal jejich vůdcem, což se ještě nikdy žádnému člověku před ním nepodařilo. V současné době Thorus slouží u dvora argaanského krále Ethorna VI.

Životopis Editovat

Na Khorinisu Editovat

Ranný život a velitel stráží Editovat

Podle všeho se Thorus narodil pravděpodobně na ostrově Torgaan, který byl součástí Jižních ostrovů. Torgaanští válečníci byli pro svou divokost a bojové techniky známí po celém světě, právě zde zřejmě získal Thorus vzdělání. Později byl z neznámých důvodů jedním z trestanců za magickou bariérou nad Hornickým údolím. Je možné, že byl jedním z trestanců, kteří pomohli Gomezovi na vrchol moci. Tak či tak se stal Thorus velitelem stráží, útvaru vojáků ne nepodobných domobraně. Postavení velitele stráží bylo prestižní, Thorus dokonce bydlel v Gomezově paláci.

861

Thorus jako velitel na Starém hradě

Jako velitel stráží měl Thorus velkou zodpovědnost. Měl na starosti bezpečnost Starého tábora i jeho pánů rudobaronů. Mezi jeho pravomoce patřilo i rozhodování o tom, kdo může a kdo ne navštívit Gomezův hrad. Thorus měl však také napjaté vztahy s mágy Ohně. Jednou se totiž jeden z jeho podřízených stínů, pokusil zavraždit nejvyššího mága Corrista. To způsobilo Thorusovi nemalé problémy. Thorus měl také problémy s Mordragem, pocházejícím z Nového tábora. Ten totiž kradl zboží, patřící rudobaronům a poté byl tak troufalý, aby jej prodával ve Starém táboře. Za bariérou také Thorus poznal budoucího myrtanského krále Rhobara III., tehdy ještě coby bezejmenného trestance. Přes den Thorus osobně střežil hradní bránu.

V Jarkendharu Editovat

Když bezejmenný porazil Spáče a bariéra nad Hornickým údolím po deseti letech padla, všichni trestanci se dali na hromadný útěk. Gomez byl krom toho v té době mrtvý a tak velení nad většinou bývalých členů tábora převzal Raven, který býval jeho pravou rukou. Při útěku vypukl nebývalý chaos, mnoho trestanců při něm zemřelo. Thorus sám zachránil život skvělému kováři Hunovi a vzal jej na útěk sebou. Skupina se dostala do Údolí Khorinisu, kde si zaplatila piráty z Jharkendaru. Piráti je převezli právě do Jarkedharu, tajemné části ostrova Khorinis. Thorus zde střežil vstup do hlavní části, kde se nacházel důl na zlato a Ravenovo sídlo. Raven měl nekalé plány, chtěl získat Beliarův artefakt a nechával unášet lidi s Khorinisu, aby pracovali jako otroci v jeho dole. Nakonec byl Raven zabit bezejmenným hrdinou a Thorus se stal novým vůdcem tábora, nejdřív však musel hrdinovi slíbit, že propustí všechny otroky, což Thorus skutečně udělal. Avšak Thorus si svého postavení dlouho neužil po odplutí Esmeraldy se pány ostrova stali Skřeti a obyvatele buď zotročili a nebo zabili.

Na pevnině Editovat

V Trelis Editovat

862

Thorus střežící vstupní bránu do Trelis

Thorus a zajatí lidé z Jarkendharu byli skřety převezeni do Myrtany. Zde dostali na výběr, buď být otroky a nebo pracovat pro skřety. Thorus si zvolil druhou možnost. Nejdřívě zvítězil ve všech arénách v Myrtaně a posléze přijal skřetí způsoby za své vlastní. To udělalo na skřety dojem a Thorus získal jejich respekt. Díky tomu získal vlivné postavení, jako správce vnějšího okolí hradu Trelis. Stal se tak vůbec prvním člověkem v historii, jehož skřeti poslouchali. K Thorusovým povinnostem patřil dohled nad vykopávkami v chrámu prastarých na východě, vybírání daní od farmářů a v neposlední řadě také musel dbát o bezpečnost těchto farem. Thorus byl velmi znepokojený, když se bezejmenný objevil na pevnině. Jako vždy to byla předzvěst problémů pro Thora. Bezejmenný skutečně opět celou situaci na pevnině zvrátil. Podařilo se mu zbavit bohy vlivu nad světem. Díky tomu se daly události do pohybu. Rebelové, se kterými měl Thorus problémy, zasadili skřetům finální úder. Velká skřetí válka skončila, zatímco bezejmenný odešel do jiné dimenze.

Pán skřetů Editovat

Poté co rebelové přešli do ofensívy a dobyli velkou část Myrtany zpět, rozdělila se země na několik městských frakcí. Gothu ovládnul Gorn, který dobyl i nejmocnější pevnost Myrtany - Faring. Kan, do té doby nejvyšší vládce skřetů a proslulý válečník, musel ustoupit do Montery, čímž jeho prestiž značně utrpěla. To umožnilo Thorusovi nový vzestup, stal se pánem Trelis a společně s Kanem novým vládcem zbytků skřetí říše. Vše co skřetům zbylo krom Trelis a Monetery byla ještě vesnička Cape Dune, podřízena Kanovi. Na východě se do čela Geldernu a Sildenu postavili bratři Inog a Anog. Proslulý generál Lee se stal pánem Vengardu, hlavního města a převzal regentskou vládu po mrtvém králi.

863

Thorus v době vlády nad Trelis

Po dva roky žily tyto frakce v křehkém míru. Nakonec však došlo k nové válce. Gorn zahájil tažení proti skřetům. Anog, Inog i Lee se rozhodli pro neutralitu. Zvěsti o válce se rozšířily až na Jižní ostrovy, zdejší obyvatelé se domnívali, že válka musí být opravdu tvrdá, když proti sobě stojí dva agresivní válečníci s Torgaanu. Thorus se snažil zvítězit všemi dostupnými prostředky. Porušil neutralitu Geldernu a Sildenu a ve snaze zisku nového zboží, přepadali jeho válečníci Geldernské karavany. K boji proti Gornovi si přizval i černé mágy. Dokonce zajal Miltena, mága Ohně, kterého znal od časů za bariérou. Milten měl totiž u sebe Innosovo oko, s jehož pomocí se černý mág, v Thorusových službách chystal vyvolat bestii, která by přinesla skřetům vítězství. Za této situace se do Myrtany vrátil bezejmenný, který proti Thorusovi sjednotil zbytek lidské Myrtany a zahájil válku. Osobně zabil Kana a také bestii. Po těchto porážkách zůstal Thorus ve válce osamocen, zatímco bezejmenný přijal jako Rhobar III. královskou korunu.

Porážka a útěk Editovat

Osamocený Thorus byl poražen a Myrtana byla sjednocena pod vládou Rhobara III. Z Trelis Thorus společně se zbytkem svých skřetů uprchl na člunu na sever Varantu. Ani zde však nenašla skupina bezpečí. Poté co urovnal záležitosti v Myrtaně a byl korunován, zahájil Rhobar III. tažení do Varantu. Thorus si zřejmě uvědomil, že nemá cenu pomáhat nejednotným varantským vládcům ve válce proti králi a tak se znovu se svými skřety dal na útěk. Nejdříve uprchli do Ben Sala a odtud dále hlouběji do Varantu. Nakonec skupina uprchla do města Mora Sul, kde se urychleně nalodila poté, co král Rhobar dorazil i k tomuto městu. Na lodi uprchl Thorus na Argaan. Podle Thoruse skupina prchala před Rhobarem celý rok.

Na Argaanu, u dvora setarrifského krále Editovat

Thorus a jeho skřeti se vylodili jak se zdá, nedaleko hostince u Rozštěpené panny. Když skupina krčmu navštívila, došlo zde ke slovní potyčce mezi Thorusem a skřetem Erhagem. Thorus se totiž zamýšlel spojit s nejmocnějším pánem na Argaanu. Vysvětloval skřetům, že Argaan je znám svými mocnými pevnostmi a řekl, že nehodlá přihlížet tomu, jak myrtanský král dobije i poslední svobodný ostrov. Erhag však odmítal další spojenectví s lidmi a tak společně se čtyřmi dalšími skřety Thorovu skupinu opustil. Thorus a jeho rádce šaman Grosch zjistili, že nejmocnějším pánem na Argaanu je jeho král, Ethorn VI., sídlící v Setarrifu na východním pobřeží. Skupina se tedy vydala do Setarrifu.

865

Thorus účastnící se rituálu

Thorus měl pravdu, za nějakou dobu se král Rhobar skutečně vylodil na ostrově a zahájil mohutnou invazi. Avšak myrtanský král byl posedlý démonem a tak se do čela tažení postavili lord Hagen a Lee. Není náhodou, že právě slavný Lee, jehož jméno budilo u nepřátel hrůzu se vydal obléhat Setarrif. Za této situace byl v Setarrifu vítán, každý kdo chtěl pomoci. Thorus a Grosch jak se zdá nakonec získali nad králem i určitý vliv. Nakonec rozpoznali příhodnou příležitost, když vyvolený s Feshyru osvobodil krále Rhobara a démon opuštěl jeho tělo. V té chvíli přesvědčili Thorus a Grosch krále Ethorna, aby s nimi provedl rituál, který by přivolal démona do Setarrifu. Thorus to odůvodnil tím, že je to šance zničit okupátory jednou provždy. Démon byl nakonec do města skutečně přivolán. Zdá se však, že právě přítomnost démona zasadí Setarrifu poslední úder.

  • Odstavec bude aktualizován podle nejnovějších informací

Vzhled Editovat

Thorus01

Thorus

Thorus byl typický černošský válečník z jihu. Jeho obličej byl obličejem tvrdého nelítostného válečníka, jako památku z mnoha bitev si Thorus odnesl několik jizev. Měl tmavě hnědé, nebo černé oči. Thorus nosil po celá léta krátký sestřih, jeho vlasy měly černou barvu. Charakteristickým rysem u něj bylo několik zlatých naušnic v levém uchu. Za časů bariéry nosíval bohatou zbroj strážce odpovídající jeho postavení. Ve službách skřetů pak tento oděv odložil a vyměnil za zbroj skřetích žoldáků.

Osobnost a vlastnosti Editovat

Thorus byl rozporuplnou osobností. Na jednu stranu byl ke svým pánům vždy loajální, na stranu druhou však měnil strany podle toho jak se mu to hodilo. Zdá se, že torgaaňané mají v krvi impulzivní chování, Thorusovo chování bylo totiž v mnohém podobné chování Gornově. Stejně jako Gorn, i Thorus vše nejraději řešil bojem. Jak už bylo psáno výše, ke straně, kterou si vybral byl Thorus nesmírně loajální. Podle jeho životopisu však můžeme soudit, že nikdy nebyl na straně myrtanského krále. Později Thorus přijal za své skřetí zvyky. Jeho osobnost je tak podivnou směsí jižanských divokých způsobů a skřetích kulturních zvyků.

Vybrané citáty Editovat

Zde si můžete přečíst vybrané zajímavé citáty, které Thorus pronesl.

Ne. Věci se mají tak, že my, strážci, jsme trochu víc než ty, hochu.

—Thorus k bezejmennému, Gothic

Co to bude? Mám z tebe udělat otroka nebo tě rovnou zabít?

—Thorus k bezejmennému, Gothic 3

Ručím ti za to, že jsem jediný člověk v Myrtaně, který přiměl skřety poslouchat jeho rozkazy.

—Thorus k bezejmennému, Gothic 3

Vyhrál jsem v každé aréně v Myrtaně a přijal skřetí způsoby za své vlastní.

—Gothic 3

Víš stejně dobře jako já, že Rhobar Mora Sul obsadil jenom s částí svého vojska. Zbytek nechal nalodit. Tvoji průzkumníci to viděli. Jak dlouho to bude trvat, než připluje na ostrovy? Pár týdnů? Pár dnů? Jednou určitě přijde! Jak říkám, musíme bojovat, než Rhobar obsadí i poslední svobodný ostrov, a nesmíme se nechat nadále oslabovat zbytečnými boji proti zavšiveným sedlákům.

—Thorus v hádce s Erhagem, Rozštěpená panna