FANDOM


Svět
745
Rozloha: Neznáma
Počet obyvatel: Neznámo
Počet zemí: Nordmar, Myrtana, Varant, Khorinis, Jižní ostrovy
Národy: Hashisiné
Jižané
Myrtaňané
Nomádi
Nordmařané
Skřeti
Největší město: Thorniara

Svět ve hrách Gothic je velmi rozlehlý, podle známých zdrojů se skládá z jednoho velkého kontinentu, tzv. Midlandu, a okolo čtrnácti větších či menších ostrovů.

Dějiny Editovat

Ranná historie Editovat

Podle legendy svět stvořil Innos, bůh světla a pravdy. Stvořil také své dva bratry, další bohy Beliara a Adana. Počátky civilizace se dají datovat tisíc let, před příchodem bezejmenného hrdiny na pevninu. Tehdy vzkvétala civilizace prastarých ve Varantu a částečně také v Myrtaně. Na Khorinisu vzkvétala podobná civilizace v Jharkendaru. V této době také došlo k události světodějného významu a to opět na Khorinisu. Pět skřetích šamanů vyvolalo arcidémona Spáče, který je proměnil v nemrtvé a započal svůj tisíciletý spánek. O deset let později byl poté dokončen jeho chrám v Hornickém údolí.

Mezitím začalo v kulturách prastarých i na Jharkendaru docházet k rozbrojům. Adanos byl rozhněván a seslal na svět velkou potopu, která smetla města prastarých ve Varantu a zatopila i Myrtanu, stejně tak tomu bylo i na Khorinisu. Avšak z Varantu stačil prchnout válečník Akascha, který založil daleko na severu v Nordmaru, Klan Ohně a Innosova víra se tak rozšířila v této severské zemi. Nordmar se tak stal nejstarší civilizovanou zemí, která přežila celé věky až do současnosti.

Později, když voda opadla, Myrtanu ovládli skřeti a zotročili místní obyvatelstvo. Někteří otroci, kteří uměli bojovat se stávali gladiátory, nejlepší z nich Zuben, dostal za své úspěchy svobodu. K Zubenovi pak promluvil Beliar a Zuben pak založil v jeho jménu své království ve Varantu, kde dal pravděpodobně vystavět město Ishtar.

Hegemonie Myrtany Editovat

Později k lovci Rhobarovi z Nordmaru promluvil Innos, který si jej vybral jako svého vyvoleného válečníka. Rhobar v jeho jménu, společně s několika dalšími válečníky porazil skřety v nížinách a založil Myrtanské království. Pravděpodobně za jeho vlády se uskutečnila svatá výprava na Jižní ostrovy, při které byly ničeny Beliárovy chrámy a ostrovy byly pravděpodobně připojeny k Myrtaně. Stejně tak byl ke království připojen i ostrov Khorinis.

Po Rhobarově smrti nastoupil na trůn jeho syn Rhobar II. Nový myrtanský král toužil po nadvládě Myrtany v celém světě. Svůj sen si skutečně splnil, nejprve obsadil Nordmar a o několik let později se zmocnil celého severu Varantu. Krom toho upevnil svou moc nad Jižními ostrovy.

Velká skřetí válka Editovat

Avšak Rhobar se neměl dlouho radovat z vlády nad světem. Ze severu do Nordmaru vtrhli skřeti a začal celosvětový konflikt známý jako Velká skřetí válka. Skřeti porazili Myrtanské v Nordmaru, avšak nedokázali si podmanit domovské obyvatelstvo a Nordmar se stal po pěti letech myrtanské nadvlády nezávislým. Skřeti posléze dobyli téměř celou Myrtanu, vyjma hlavního města Vengardu a pomohli Zubenovi vyhnat myrtanské z Varantu. Zuben se tak stal vládcem celého Varantu a ten získal úplnou nezávislost.

Válka probíhala i na Khorinisu, kde byla na králův příkaz vytvořena magická bariéra nad Hornickým údolím, aby král uchránil tamější doly na magickou rudu. Bariéra se však rozrostla do nevídaných rozměrů, díky Spáčovi, který začal opět nabývat vědomí. Se Spáčem se později střetl bezejmenný hrdina, který jej porazil. Avšak novým nebezpečím pro svět se stala armáda temnot vedená draky. Bezejmenný nakonec porazil i samotné draky a vyplul zpět na pevninu.

Temný mág Xardas, zjistil, že válka skončí teprve tehdy, když bohové ztratí vliv nad světovým děním. Bezejmenný na jeho příkaz shromáždil artefakty prastarých a nakonec zabil Zubena i krále Rhobara II. Poté hrdina i Xardas odešli do jiné dimenze. Válka v Myrtaně však neskončila, lidé sice dobyli více než polovinu království zpět, avšak skřeti stále vzdorovali. Hrdina se rozhodl vrátit zpět a sjednotit Myrtanu pod svou vládou, což se mu skutečně podařilo a on se stal novým králem Myrtany jako Rhobar III.

Mezitím začaly nordmarské klany vést války mezi sebou. Varant se rozpadl na řadu lokálních městských státečků, které rovněž vedly války mezi sebou. Na Jižních ostrovech využil po smrti Rhobara II. zmatků na kontinentu pán Setarrifu Ethorn, který porazil myrtanského místodržícího v bitvě a prohlásil se králem Argaanu jako Ethorn VI.

Současnost Editovat

Rhobar III. nakonec upevnil mírový pakt mezi Myrtanou a Nordmarem. Myrtana uznala autonomii Nordmaru, výměnou za uznání své svrchovanosti. Myrtanský král se poté válečným tažením zmocnil celého Varantu. Po dobytí Varantu se myrtanské vojsko nalodilo a vyplulo k Jižním ostrovům, kde v současné době probíhá válka.

Geografie Editovat

Ve světě je jenom jeden známý kontinent - Midland, který leží na samém západě. V jeho blízkosti se u Varantu nalézá pět malých ostrůvků. Na severovýchodě leží velký ostrov Khorinis, u jehož západního pobřeží leží dva malé ostrůvky, a kdesi mezi Khorinisem a Nordmarem pak leží ostrov Irdorath. Na východ od Varantu a na jih od Khorinisu se pak nalézají Jižní ostrovy, nejznámější z nich jsou čtyři velké ostrovy Argaan, Feshyr, Torgaan a Korshaan. Na samém východě se pak nachází tzv. Východní souostroví, o němž je velmi málo informací. Kontinent i všechny ostrovy jsou omývány rozlehlým oceánem, který obyvatelé světa nazývají prostě Myrtanské moře.

Nejseverněji a zároveň nejvýše položenou zemí je Nordmar. Kde převládají vysoká pohoří a panuje zde věčná zima a mráz. Zatímco v Myrtaně, která leží uprostřed kontinentu, panuje mírné počasí, díky němu jsou v Myrtaně vhodné podmínky pro zemědělství. Samotná Myrtana je plná lesů a luk, i zde najdeme vysoká pohoří, která však zdaleka nedosahují výše nordmarských hor. V Myrtaně pramení mnoho řek, které poskytují nejvíce pitné vody na kontinentu. Na jihu kontinentu se pak nachází největší světová poušť Varat. Je to suchá a vyprahlá, málo zalidněná oblast. Osady jsou zde roztoušeny především po pobřeží. Ve Varantu jsou vysoká pohoří, je zde také několik oáz v jejichž okolí se nacházejí tropické lesy.

Klima ostrovů je v některých směrech odlišné. Khorinis, který leží relativně na severu se těší mírnému počasí, paradoxně v jeho severovýchodní části se nachází tropiscká oblast s malou pouští - Jharkendar. Khorinis je ostrovem plným skalisek a vysokých pohoří.

Na Jižních ostrovech opět panuje různorodé počasí. Na Feshyru i na severní polovině Argaanu převládá mírné počasí, zatímco na jihu ostrova se nachází rozlehlá tropická džungle a na jihovýchodě je rozsáhlá stepní oblast. Uprostřed Argaanu se tyčí vysoké zasněžené pohoří. Torgaan ležící na samém jihu je pak tropický celý. Jaké klima panuje na Khorshaanu, či na Východním souostroví je neznámé.