FANDOM


Stone
Stone
Životopisné údaje
Cech

Kovář

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Starý hrad

Stone žil za časů bariéry na Starém hradě, kde patřil ke Gomezovým lidem. Zastával zde funkci kováře, kovárnu měl ve skladišti, kde prodával Skip. Stone byl pravděpodobně nejlepším kovářem v celém Hornickém údolí. Byl zodpovědný za nákup nových zbraní, jejich výrobů a údržbu zbrojí. Měl také několik magických amuletů. Byl poněkud drsný, avšak v jádru přátelský muž. Když dal Gomez vyvraždit Mágy Ohně, obrátil se Stone proti němu. Za to byl Gomezem uvězněn ve vězení. Bezejmenný jej však osvobodil a vděčný Stone se mu odměnil. O jeho pozdějším osudu nic nevíme.