FANDOM


1059

Spáčův chrám

Spáčův chrám byl rozlehlý, podzemní chrámový komplex, který se nacházel pod skřetím městem. Chrám byl zasvědcen arcidémonovi Krushakovi, který byl lidmi zvaný Spáč. Ke stavbě chrámu došlo tisíc let před příchodem bezejmenného hrdiny na pevninu. Stavba komplexu trvala celých deset let, poté byli všichni otroci a skřeti stavějící chrám proměněni v nemrtvou stráž. Celé stovky let zůstal chrám pečlivě uzavřen, až do něj vstoupil bezejmenný hrdina, který zde získal meč Uriziel. Když v chrámu bezejmenný hrdina porazil Spáče, došlo k jeho zhroucení. Chrám byl jistě nejmonumentálnější ukázkou skřetí architektury a umění, nacházel se v Hornickém údolí na ostrově Khorinis.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.