FANDOM


Silden
1025
1024
1023
Znak na teleportu Mapka vesnice
Status: Vesnice
Země
 -Poloha
Myrtanské království
 -Severozápad království
Vláda města
 - Správce města
 - Centrum

  Umbrak (za skřetů), Anog
 -Radnice
Počet čtvrtí  -tři
Informace o obyvatelstvu
 - Počet obyvatel
 - Náboženství

30 (G3, po osvobození)
50 (G3:FG)
 - Innosův kult

Silden je jednou z největších myrtanských vesnic. Silden se nachází na severozápadě království, leží na soutoku dvou řek. Obyvatelé Sildenu se stali jako první obětí skřetí invaze. Později byla vesnice opět osvobozena a vládnul jí relativně schopný vůdce Anog, který kdysi vedl za skřetů zdejší odboj. Obyvatelé vesnice se živili především lovem a rybolovem.

Popis osady Editovat

Silden byl zcela jistě největší myrtanská vesnice, kterou bylo možné dělit na tři čtvrtě. Byla zde tzv. Horní čtvrť, Vězeňský tábor a čtvrť s arénou. Za války se vesnice skládala přibližně z patnácti budov, po osvobození byl Silden z části přestavěn, vězeňský tábor zcela zmizel. Zde si jednotlivé části podrobněji popíšeme.

Horní čtvrť Editovat

1032

Noční Silden

Takzvaná Horní čtvrť, jak obyvatelé Sildenu nazývali tuto část vesnice, se nacházela na severní straně osady. Jednalo se o čtvrť, kde se nacházelo panské sídlo místodržících Sildenu. Tato část vesnice byla od zbytku oddělena vlastní palisádou. Krom radnice se zde nacházela také kovárna a několik kamenných domků. Čtvrť prodělala pouze jednu kosmetickou změnu, po válce byl Beliarův oltář, který zde vybudovali skřeti, nahrazen oltářem Innosovým. Za války zde sídlil i skřetí šaman a několik žoldáků.

Čtvrť s arénou Editovat

Tato část vesnice se nacházela na jih od Horní čtvrtě. Nacházely se zde především jednoduché dřevěné domy a několik mol, které sloužily zdejším rybářům. Zajímavostí zde byla jistě aréna, kde se konaly proslulé gladiátorské boje. Tato část vesnice neprodělala téměř žádné změny, až na to, že po skřetí válce byla obehnána palisádou.

Vězeňský tábor Editovat

1031

Bývalý vězeňský tábor

Vězeňský tábor se nacházel na západní straně vesnice. Byl vybudován za Velké skřetí války a největší zajímavostí zde byl pravděpodobně mlýn, jediný svého druhu v celé Myrtaně. V táboře byli hlídáni sildenští otroci a byli tu i důležitější vězni, kteří se provinili proti skřetům, například Nordmařan Lars. Právě tato část Sildenu prodělala po válce nejvíce změn. Původní ubohé chatrče byly strženy a nahrazeny vzhlednějšími dřevěnými domy. Krom toho zde byla vybudována i krčma.

Historie Editovat

Před válkou Editovat

774

Ruiny sildenského hradu

O Sildenu před válkou máme hned několik informací. Předně zde stával hrad, jehož ruiny dodnes vyčnívají se zdejšího jezera. Tento hrad dříve býval velitelstvím paladinů, avšak nakonec zde byla vybudována hráz a paladinové dostali od krále pro své velitelství výhodněji položenou Gothu. Podle vyprávění zdejšího občana Hatloda, víme, že jeho pradědeček přinesl do Sildenu znalost stavby lodí z Jižních ostrovů a až do skřetí války zde byly stavěny menší lodě. Silden se bohužel díky své poloze stal první myrtanskou osadou, která upadla pod nadvládu skřetů.

Skřetí nadvláda Editovat

1030

Vězeňský tábor za skřetů

Skřeti vládli Sildenu celých pět let, zdejším náčelníkem byl Umbrak. Právě za skřetí nadvlády zde byl vybudován vězeňský tábor, kde byli zadrženi všichni otroci a významnější vězni. Často zde však docházelo k útěkům otroků, kterým pomáhalo i tajné hnutí rebelů. Otroci většinou utíkali do lesů na severu, kde měli rebelové svůj tábor. Zdejší rebely řídil Anog, zatímco jeho bratr Inog působil jako špeh v Sildenu. Anog a jeho rebelové znesnadňovali skřetům ze Sildenu kontakt s nordmarskými skřety. Všechny skřetí karavany totiž byly zastaveny ve zdejším průsmyku. Nakonec se právě rebelům podařilo opět ovládnout Silden.

Silden po osvobození Editovat

1026

Panské sídlo v Sildenu

Po osvobození se do čela Sildenu postavil Anog, zatímco jeho bratr Inog se ujal vlády nad nedalekým Geldernem. Zatímco skřetí válka skončila, rozhořela se v Myrtaně nová občanská válka mezi lidmi a zbytkem skřetů. Anog a Inog se rozhodli zůstat neutrální, avšak pán skřetů Thorus jejich neutralitu nerespektoval a skřeti útočili na geldernské karavany. Do Myrtany se v té době vrátil bezejmenný hrdina, který zbavil svět vlivu bohů a nyní se hodlal stát novým králem sjednocené Myrtany. Anog a Inog nakonec jeho plán podpořili. Zůstává neznámo, jaký další vývoj nastal v Sildenu, poté co se bezejmenný stal králem.

Ekonomika Editovat

1027

Sildenský mlýn

Silden byl před skřetí válkou zván "město lovců". Svůj název si plně zasluhoval, v nížinách v okolí vesnice se totiž nacházel dostatek zvěře a mnozí lovci zde měli své chatrče. Kožešiny a jiné zboží pak posílali lovci rovnou do Sildenu. Nutno říci, že se zde dařilo i rybářům, ti v Sildenském jezeru nachytali dostatek ryb, aby to uživilo celou vesnici. Krom toho probíhal i pravidelný obchod, převážně z blízkým Geldernem. V menší míře, se zřejmě obchodovalo i z Nordmarem, avšak zdejší průsmyk byl velmi nebezpečný a více se pravděpodobně používala cesta přes středozemí, vedoucí přes hrad Faring. V raných dobách se v Sildenu stavěly dokonce i lodě. Po válce se v Sildenu začal chovat i dobytek. Veškeré zboží se shromažďovalo ve zdejším mlýně.

Obyvatelstvo Editovat

1028

Aréna

Za skřetí války patřil Silden k nejlidnatějším osadám. Skřeti tvořili nejvyšší vrstvu ve vesnici a žil zde dokonce skřetí šaman. Tak jako všude jinde, i zde byli skřetům k dispozici žoldáci, někteří z nich bojovali v aréně jako gladiátoři. Mezi další vrstvy patřili otroci, kteří byli nuceni pracovat ve vězeňském táboře a udržovat ve vesnici pořádek. Žilo zde i něco málo "svobodných" obyvatel, především rybáři a lovci.

1029

Sildenský hostinec

Po osvobození Sildenu se počet obyvatel ustálil asi na padesátce. O bezpečnost obyvatel se starali veskrze bývalí rebelové, nyní vojáci. Většina obyvatel, která za války bývala otroky, nyní pracovala jako rybáři, gladiátoři či zemědělci - chovatelé krav. Stále zde žilo i dost lovců a obchodníků. Pro obyvatele byl otevřen i hostinec.

Přírodní podmínky Editovat

1033

Pohled na Silden večer

Silden leží na severozápadě Myrtany, na poloostrově, vytvořeném na soutoku dvou řek. Na jihu řeky tvoří hráz a nebo také jezero, které je nejrozlehlejší na kontinentě. Oblast kolem Sildenu patří mezi nejkrásnější v Myrtaně. Na západě se rozkládá pohoří s překrásnými vodopády, které jsou opět největší v Myrtaně. Oblast mezi Sildenem a vodopády tvoří rozsáhlé nížiny, kde se nachází mnoho chatrčí zdejších lovců. Na severu se pak rozkládají lesy a pohoří, za kterými se již nachází Nordmar. Celý Silden leží v mírném klimatickém pásu a občas zde zaprší.