FANDOM


Gomez

Gilda rudobaronů vznikla po vytvoření magické bariéry. Tehdy byli všichni královští strážci zabiti a z nejsilnějších trestanců se stali rudobaroni. Vůdce rudobaronů se stal Gomez a zároveň se stal šéfem celého Starého tábora. Nikdo z kolonie nebyl mocnější než on. Byl to bezcitný krvelačný vrah, kterému se nepříčilo zabíjet. Jeho pravá ruka byl Raven, přezdívaný Havran. Raven dával stínům a strážcům úkoly a cíle, které museli splnit. Gomez má také dva osobní strážce - Scara a Arta. Ti mají výborné zbraně, aby v případě nebezpečí, ochraňovali Gomeze. Scar je velmi upovídaný, avšak Arto je jeho pravý opak. Je tichý a mlčenlivý. Poslední z rudobaronů je Bartholo, muž, který se stará o všechny ostatní věci, aby proběhla výměna mezi králem a Starým táborem dobře, aby byly doručeny zásoby a ženy, které si Gomez nechal přivést. Také zajišťuje, aby dostával Starý tábor drogu z bažin, kterou sem přinášeli novicové z bažinného tábora a vyměňovali ji za jídlo a zásoby. Rudobaroni si užívali dobrých časů na zádech svých kopáčů. Nemuseli pracovat a podle toho také vypadá jejich jídelníček. Stejně rychle jak vznikli, tak také zanikli. Po svržení bariéry se tato gilda rozpadla a ví se jen o jednom přeživším rudobaronovi. Raven je jediný, který se dokázal dostat živý z trestanecké kolonie.