FANDOM


Rhobar I. Svatý
Rhobar I..JPG
Socha neznámého muže, možná socha Rhobara I.
Myrtanský král, Pán Khorinisu
Doba vlády Vládnul kolem 20 až 30 let
Předchůdce Království založeno
Následník Rhobar II.
Argaanský král a Pán Jižních ostrovů
Předchůdce Setarrifovci
Následník Rhobar II.
Děti
Rhobar II.
Rod Dynastie Nordmarská
Narození V Nordmaru
Úmrtí V Myrtaně

Rhobar I. byl zakladatelem Myrtanského království a prvním vyvolencem Innose. V nordmarském jazyku vyslovován jako Robar.

Životopis Editovat

Mládí Editovat

O králově mládí, tak jako o celém jeho životě se ví jen málo. Narodil se v Nordmaru, patrně se živil jako lovec. Při jednom z lovů byl napaden šelmou. O jakou šelmu se jednalo, se dodnes vedou spory, někteří lidé se přiklánějí k názoru že se jednalo o stínovou šelmu, jelikož je vyobrazena ve znaku Myrtanského království. Rhobar se před šelmou ukryl v jeskyni, zdálo se že není úniku, když v tu spatřil meč, mečem příšeru zabil. Poté se Rhobarovi údajně zjevil Innos a řekl mu :„ Sestup z hor a poraž mé nepřátele!“. A Rhobar vedl válku proti skřetům a Innosův hněv jím procházel. A Rhobar zvítězil. Když byli jeho nepřátelé poraženi tak mu Innos řekl:„Tady je místo kde založíš své království.“ Rhobar udělal co mu bylo nakázáno.[1]

Královská vláda Editovat

764

Pravděpodobný rozsah Myrtany po vyhnání skřetů

Rozkvět Myrtany Editovat

Rhobar byl i přes svůj barbarský původ schopným a spravedlivým vládcem. Dokázal se obklopovat vhodnými rádci a spolupracovníky. Ze jeho vlády byl zřejmě založen Innosův řád sestávající z církve Mágů Ohně a jejich bojovníků, paladinů. Nejvyšším mágem ohně byl za jeho vlády zřejmě Barthos z Laran a velitelem armády legendární bojovník a vzor všech budoucích paladinů, lord Dominique. Rhobar také pravděpodobně vystavěl nejvýznamnější města a pevnosti Myrtany, včetně hlavního města Vengard.

Jeho království jenom vzkvétalo a bohatlo. Došlo k velkému rozvoji kultury a král podporoval i vědu, zvláště pak poznatky v astronomii a vnímání magie jsou velice cenné, nejvýznamnějším činitelem v této oblasti byl již výše zmíněný Barthos z Laran, který na toto téma sepsal několik knih. Myrtana se pod královou péčí brzy stala zcela civilizovanou a nejmocnější zemí světa. Zdá se, že za Rhobarovy vlády byl k Myrtaně, jako zámořská provincie, připojen i ostrov Khorinis. Rhobar I. se po celé období své vlády, snažil o rozšíření Innosovy víry po celém světě. Zřejmě na jeho popud byl vystavěn klášter v Nordmaru, na místě, kde se mu poprvé zjevil Innos, aby tak uctil památku této významné události. Velký význam měl také klášter na Khorinisu. Král Rhobar se také proslavi tím, že zničil kamenného golema, s pomocí posvátného kladiva, s Innosovým jménem na rtech.[2]

Tažení proti Beliarovým chrámům Editovat

Ve světě existovaly celkem čtyři chrámy temného boha Beliara. Zdá se, že právě za vlády Rhobara došlo k tažení proti těmto chrámům. Stateční paladinové v této době statečně zničili chrámy na západě i severu. Díky tomu se četné hordy nepřátel, složené z Beliarových přívrženců (Pravděpodobně skřetů), stali proti síle královských vojsk bezbranné. Paladinové pak plánovali úder proti zbylým dvěma chrámům, avšak ty náhle prostě zmizely.[3] Možná opět do událostí zasáhl bůh Adanos, aby zachoval rovnováhu sil. I tak se jednalo o jeden z největších úspěchů Rhobarovy vlády.

Ovládnutí a vládnutí nad Jižními ostrovy Editovat

765

Možný rozsah Myrtany na konci Rhobarovy vlády

Podle dostupných informací, byly Jižní ostrovy možná připojeny k Myrtaně právě za Rhobarovy vlády. Toto slavné tažení vedl právě paladin Dominique a Myrtana musela zřejmě disponovat i silným loďstvem, aby byla schopna ostrovy dobýt. V této době byly ostrovy ovládány královským dvorem ze Setarrifu a zdá se, že i skřety. Po významném vítězství byly Jižní ostrovy, skládající se z Argaanu, Torgaanu, Korshaanu a Feshyru připojeny k Myrtanské říši. Dominique, tehdy použil i legendární Štít ohně.[4]

Obyvatelé Argaanu, v té době uctívali jako svého nejvyššího boha Adanose, stejně králové Setarrifu. Rhobar i Dominique chtěli rozšířit Innosovu víru i na Jižní ostrovy. Proto byly z Myrtany Domoniquovi poslány Innosovy sošky. Dominique je pak dal poschovávat po ostrově a oznámil lidu, že ten kdo je najde se dočká Innosova požehnání. Argaaňané však po jejich nalezení, sošky prodávali. Dominique se tím cítil uražen a odmítl oznámit, kde se další sošky nalézají.[5] Právě v této době, mohla být jako nové hlavní město vybudována Thorniara.

Smrt a králův nástupce Editovat

O králově smrti nejsou známé jakékoliv podrobnosti. Můžeme se jen dohadovat, jestli zemřel přirozenou, nebo jinou smrtí. Nevíme ani jestli měl více dětí. Jeho jediným známým a doloženým synem je Rhobar II., na kterého pokojně přešla královská vláda. Svému synovi odkázal Rhobar mocnou, stabilní a bohatou říši, se zajištěnými hranicemi. Jelikož celý svůj život věrně následoval Innose a snažil se o rozšíření jeho víry po světě, což se mu i z velké části podařilo, je Innosovou církví uctíván jako Svatý Rhobar.[6]

Zdroje Editovat

  1. Knihy v Gothic 3
  2. Rozhovor s Garwigem o posvátném kladivu, Gothic II
  3. Rozhovor s Pyrokarem o Beliarových chrámech, Gothic II
  4. Rozhovor s Garwigem o štítu ohně, Gothic II
  5. Arcania: Gothic 4
  6. Rozhovor s Garwigem o posvátném kladivu, Gothic II
Předchůdce:
Zakladatel říše
Myrtanskyznak Myrtanský král
Vládnul asi 20 až 30 let
Myrtanskyznak Nástupce:
Rhobar II.
Předchůdce:
Neznámý panovník
Arganskyznak Dobyvatel Jižních Ostrovů?
Neznámá doba vlády
Arganskyznak Nástupce:
Rhobar II.