FANDOM


117
Raven
Životopisné údaje
Cech

Rudobaron, Bandité

Hodnost

Vůdce banditů a Beliárův služebník

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Starý hrad (G1), Tábor banditů v Jarkhendaru (G2)

118

Raven, jako Beliárův služebník

O Ravenově životě před bariérou nic nevíme, zřejmě spáchal nějaký trestný čin za který byl odsouzen k pracím v kolonii. Zde se podílel při vzniku bariéry pravděpodobně na povstání kopáčů proti královským vojákům na straně Gomeze. Jakmile se stal Gomez jediným pánem kolonie, stal se Raven jeho pravou rukou. Byl tedy de facto druhým nejvýše postaveným mužem v Hornickém Údolí. Gomez a jeho družina se stali tzv. rudobarony. Svého vysokého postavení si Raven užíval skoro deset let až do doby kdy se Starý důl patřící Gomezovi zhroutil. Rudobaroni tím přišli o zdroj svých příjmů a neměli tedy čím vydírat krále, aby je každý měsíc zásoboval výměnou za magickou rudu. Tažení proti Svobodnému dolu, patřícímu Novému táboru skončilo fiaskem, Gomez a rudobaroni byli nakonec povražděni bezejmenným za to že zabili mágy Ohně. Raven byl jediným známým přeživším z rudobaronů. Po pádu bariéry sebral několik loajálních mužů ze Starého tábora a prchl s nimi z kolonie. Společně si najali piráty, aby je přepravili na území tajemného Jarkhendaru. Zde se usadili v zříceninách tohoto velkého pradávného města a vybudovali si zde tábor. Beliár promluvil k Ravenovi a ten se stal jeho věrným sluhou. Raven dal s pomocí pirátů unášet lidi z města Khorinis a nutil je pracovat jako otroky v dole na zlato. Nakonec Raven neváhal pro získání zbraně, tzv. Beliárova drápu znesvětit Adanův chrám a to po celém ostrově rozpoutalo zemětřesení a ožívaly hrozivé stvůry Kamenní strážci. Nakonec bezejmenný zabránil Ravenovi zmocnit se Beliárova drápu a zabil ho.