FANDOM


1223

Ped

Ped pocházel z Myrtany. Jeho otec byl zřejmě farmářem a matka byla mágyně. V Myrtaně však byl hřích, když žena byla mágyní. Hněv bohů se tak obrátil proti Pedově matce a ta byla prokleta. Každý kdo se stal chlapci blízkým pak zemřel. Díky této kletbě zemřel i jeho otec. Ped se rozhodl před kletbou uprchnout z Myrtany na ostrov Argaan. Zde se dal do služby jako pacholek v hostinci u Rozštěpené panny. Zde si jej oblíbil hostinský Belgor, který jej chtěl přijmout za svého syna. Díky tomu však Belgor nešťastně zemřel. Ped poté odešel do vesnice u Thorniary. O jeho osudu více nevíme.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.