FANDOM


Obléhání Starého hradu
Konflikt: Velká skřetí válka
110
Obležený Starý hrad
Trvání: Asi jeden měsíc
Místo: Starý hrad
Výsledek: Vítězství Skřetů
Strany
Myrtanskyznak Myrtanské království Skřetí znak Skřeti
Velitelé
Myrtanskyznak Garond Skřetí znak Hosh-Pak
Ur Shak
Síla
Myrtanskyznak cca 45 - 50 mužů Skřetí znak cca 120 skřetů
Ztráty
Myrtanskyznak Patrně celá posádka Skřetí znak Malé ztráty
{{{poznámky}}}
Velká skřetí válka

Bitva u Vysoké peceBitva o MonteruObléhání GothyBitva o Východní souostrovíObléhání FaringuObléhání VengarduObléhání Starého hraduBitva o ArdeuBitva o Vysokou pec

Obléháním Starého hradu rozumíme konflikt, při kterém skřeti s pomocí draků oblehli Starý hrad a jeho pádem se zmocnili Hornického Údolí.

Předcházející události Editovat

111

Tímto beranidlem, se skřeti snažili prolomit hradb

I když v celém impériu zuřila dlouhá válka. Hornické Údolí, díky bariéře zůstávalo válkou nedotčeno. To se však změnilo, když bariéra padla. Téměř všichni s údolí uprchli a mocný hrad zůstal hlídán jen chabou posádkou. Dokud bariéra stála, nebylo skřetů tolik, aby se odvážili útoku na hrad, nyní když byla kolonie vylidněná, připlouvaly po moři další posily. Navíc na hrad zaútočili draci, kteří spálili vnější palisádu.

Příchod paladinů Editovat

112

Velká palisáda, vystavěná skřety, aby se Myrtanští nemohli dostat k pobřeží

Myrtanské království se však nemínilo údolí, především vydatného na magickou rudu jen tak vzdát. Král Rhobar II. poslal, i přesto, že hlavní město bylo rovněž obleženo na Khorinis stovku paladinů pod velením lorda Hagena. když Hagen zabezpečil Khorinis, poslal do Údolí expedici paladinů, podporovaných domobranou pod velením Garonda, aby se chopila správy hradu a zabezpečila kolonii a především její vydatné doly. Paladinové skutečně hrad obsadili a zpočátku vypadalo vše dobře. Bylo vysláno několik skupin, aby těžilo magickou rudu. A Garond posílal hlídky i na pobřeží. Bohužel skřeti hlídky na pobřeží napadli a vystavěli ohromující palisádu, táhnoucí se po celém pobřeží. Když skřeti získali takto kontrolu nad mořem, odhodlali se konečně oblehnout samotný hrad.


Obležení začíná Editovat

Skřeti se náhle objevili pod hradbami hradu. ten byl oslaben ztrátou vnějšího opevnění. Skřetů bylo dvakrát více než posádky na hradě. Krom toho byli podporováni šamany a měli sebou mnoho skřetích psů a podobné havěti. Další armáda skřetů se vydala do průsmyku mezi údolím a zbytkem ostrova a odřízla tak Hrad od jakéhokoliv kontaktu s lordem Hagenem. Těžba magické rudy tím byla ochromena, stateční paladinové se i nadále snažili těžit, ale nebylo jak přepravit rudu do hradu. Skřeti se mezitím pokoušeli prolomit hradby pomocí obrovského beranidla, avšak při útoku bylo beranidlo poškozeno.


Útoky draků Editovat

113

Lord Hagen, chystající tažení do Hornického údolí

Na morálce posádce nepřidávaly ani neustálé útoky draků, kteří se usadili v kolonii. A kteří se z nenadání objevili a podpalovali hrad. Draci byli celkem čtyři. Garond, mezitím ze strachu, aby skřeti neodhalili tajné chodby do hradu dal uzavřít podzemní vězení a uzamknout veškeré chodby. Byly zavedeny spravedlivé příděly jídla a velitel se všemožně snažil zvýšit morálku svých mužů. Těch pár paladinů na hradě se modlilo v Innosovu pomoc, avšak pro ostatní to byla jen prázdná slova.

Příchod bezejmenného Editovat

Naděje všech klesaly až do doby, kdy se objevil bezejmenný. Ten podle mnohých přinesl novou naději. Zjistil totiž, kolik rudy bylo shromážděno a nakonec odnesl k lordu Hageonovi důkaz od Garonda, že v Údolí jsou skutečně draci. Krom toho Garond důkladně žádal o poslání posil.

Bezejmenný a drakobijci

114

Morálka na hradě byla velmi špatná

Bezejmenný se vrátil později, aby zlikvidoval s pomocí Innosova oka draky. Mezitím se zpráva o dracích rozlítla po celém ostrově a do Hornického Údolí přibylo několik dobrovolníků, kteří si říkali drakobijci. Nebyla to nic než banda vejtahů a lenochů. Několik drakobijců se však dostalo na hrad. zde nebyli zpočátku vítaní. Avšak nakonec několik paladinů uznalo, že by mohli být prospěšní v boji proti skřetům. Bezejmennému se nakonec skutečně podařilo draky zlikvidovat, ale i tak mnozí měli obavy, že skřeti budou v obléhání prostě pokračovat dál.

Hagenova výprava a pád hradu (Spekulace) Editovat

Po hrdinově upozornění, si Hagen konečně přiznal, že bez jeho zásahu nemají obránci hradu šanci. Hagen proto svolal své vojsko a vyrazil do Hornického Údolí, avšak je možné, že v průsmyku došlo ke krvavé bitvě, kde byl Hagen i jeho muži poražen. Tento veliký velitel zřejmě v boji padl. A krátce poté padl i samotný hrad. Tím získali skřeti kontrolu nejen nad Údolím, ale mohli se tak konečně převalit přes celý ostrov, dobýt Jhakendar a nakonec padlo i samotné město Khorinis. Osud ostrova byl zpečetěn.