FANDOM


Nordmar
Nordmarskyznak
Nordmarské území
Nordmarské území
Hlavní městoNeexistuje, největší osada Klan Kladiva
Národy  Nordmařané, Myrtaňané, Skřeti
Státní zřízení Klany
 -  Král Rhobar III. (Formální svrchovanost)
Rozloha cca. 2,4 km²
Počet obyvatel cca. 200 (G3)
Náboženství:  Innosův kult 
Měna Zlatý, více však Magická ruda

Nordmar je krutá a nemilosrdná, ale i přesto krásná země na severu Midlandu. Nordmaru vděčí za svůj vznik Myrtana, která s ním hraničí na jihu. Přestože se o to její panovníci mnohokrát snažili, myrtanská nadvláda v zemi se nikdy plně neprosadila. Zásluhu na tom nesou slavní a nepoddajní nordmarští válečníci, nejlepší na známém světě. Mezi tradice Nordmařanů patří i boj se skřety, jejichž země se možná nachází za velkými ledovci na severu země.

Název země Editovat

Nordmar má podobně jako Myrtana hned několik názvů. Jelikož se jedná o nejsevernější civilizovanou zemi světa, má i ve svém názvu sever - Nord. Obyvatelé Khorinisu nazývali Nordmar zemí u Severního moře, doslovný překlad Nordmaru skutečné znamená severní moře. Někteří obyvatelé kontinentu, žijící na jih od Nordmaru, nazývají zemi často také pouze severem.

Historie Editovat

Ranná historie Editovat

776

Klan Ohně, nejstarší osada v Nordmaru

Tradice nordmarské historie začíná před dávnými lety, kdy Adanos seslal na Varant velkou povodeň. Některým prastarým se však podařilo uprchnou více na sever. Nejvýznamější z nich byl Akasha, který přinesl do Nordmaru jeden s Adanových artefaktů. Akasha založil Klan Ohně, nejstarší osadu Nordmaru a díky němu se víra v Innose zachovala až do dnešních dob. Akasha se stal prvním a nejvýznamějším z předků. Předkové byli nejslavnější muži Nordmaru, kteří vykonali velké skutky pro svou zemi. Dalšími předky byli Baldar, Angir, Berek, Ejnar a Snorre.[1] Ti jsou nyní spolu s Akaschou pohřbeni v hrobkách roztroušených po celém Nordmaru. Společně s každým předkem byl pohřben i Kámen předků, který měl svým držitelům propůjčit sílu těchto slavných válečníků. Později zřejmě vznikly další klany - Vlčí klan a Klan Kladiva.

778

Král Rhobar II., v době kdy ztratil kontrolu nad Nordmarem

Dalším významným mezníkem v historii Nordmaru se stalo zjevení Innose lidem. Tehdy cestoval lovec Rhobar, budoucí zakladatel a král Myrtany, který se možná narodil v Klanu Kladiva na západ. Lovec byl však zaskočen mocnou šelmou a byl by zemřel, kdyby nezakročil Innos a neseslal mu meč. Innos poté Rhobarovi nakázal, aby sestoupil do nížin a porazil skřety. Rhobar tak zřejmě za přispění svých věrných nordmarských bratří nakonec skutečně skřety porazil. V nížinách bylo založeno Myrtanské království, které pak mělo významně ovlivnit další historický vývoj Nordmaru. Zdá se, že za vlády Rhobara I. žil Nordmar s Myrtanou v míru. V té době byl také jako poděkování Innosovi na místě, kde se zjevil vystavěn klášter.[2]

Myrtanská nadvláda a skřetí invaze Editovat

Bylo to netoliko krvežíznivostí či chamtivostí, že nás naši nepřátelé napadli, ale spíše kvůli hladu a tvrdé zimě. Před deseti lety, skřeti při svém tažení dobyli Nordmar, který jsme mi měli v držení po dobu pěti let... Odříznut od tamějších ložisek magické rudy, musel náš moudrý král přijmout opatření, které ne vždy našlo pochopení u lidu...

—Kronikář Kodama[3]

777

Velký ledovec, za nímž možná leží domovina Skřetů

Vztahy mezi Myrtanou a Nordmarem se významně změnily po nástupu Rhobarova syna Rhobara II. Nový myrtanský král zahájil bezohlednou expanzi a Nordmar dobyl. Pro posádky krále pak byly budovány opevněné tvrze.[4] Myrtana se z nově získaných zisků dlouho neradovala - o pět let později do Nordmaru vtrhli skřeti. Královská armáda byla poražena v Bitvě u Vysoké pece a Myrtaňané museli zemi vyklidit.[5] Nordmařané mistrně využili situace a přestože většina země byla obsazena skřety, dokázali si hrdí seveřané uchovat nezávislost. Žádný z klanů, ani klášter, nebyl nikdy skřety obsazen. Největší aktivitu v boji se skřety vyvinul právě Klan Ohně. Nakonec Nordmařané dosáhli i nejvýznamnějšího úspěchu celé Velké skřetí války v bitvě o Vysokou pec.[6] Nutno zmínit, že v této době si Nordmar k vybudování svého nového sídla zvolil i mocný mág Xardas.

Pakt s Myrtanou Editovat

Po porážce skřetů klany vedly spory mezi sebou. Někteří dobrovolníci vstoupili do služeb Gorna, pána z Gothy, který vedl válku proti Thorusovi a zbývajícím skřetům v Myrtaně.[7] Nakonec byla Myrtana sjednocena novým králem Rhobarem III. Nový myrtanský král upevnil pakt s Nordmarem, který znamenal uzavření míru, vůdci klanů si mohli ponechat svou tvář. Zdá se tedy, že Nordmar uznal Rhobarovu formální svrchovanost nad zemí oplátkou za to, že myrtanský král ponechá Nordmaru jistou míru nezávislosti.[8]

Geografie Editovat

779

Východní hory, na pobřeží Nordmaru, viditelná je i Xardasova věž

Nordmar se nachází na samém severu kontinentu, současně je také nejseverněji položenou známou zemí světa. Jeho východní pobřeží omývá Myrtanské moře, kterému zde možná říkají Severní moře. Severní hranici tvoří rozsáhlý ledovec, za kterým by měla ležet domovina skřetů. Za horami na západě se rozkládají Neznámé země. Jednou průchodnou hranici tvoří pohoří na jihu, za kterým se rozkládá Myrtana. Do Myrtany vede z Nordmaru několik průsmyků, nejbezpečnější a nejvíce používaný je průsmyk nad Faringem. Politicky je Nordmar nejmenší státní útvar světa.

Interaktivní mapa Nordmaru! Klikněte pro zobrazení lokace, kterou hledáte...

Krajina a klima Editovat

780

Ranní počasí v Nordmaru

Nordmar je plný údolí, propastí, strmých svahů a závějí, které ho činí téměř neprůchodným. Stezky zde nejsou vidět kvůli neustálému sněžení a pod napadaným sněhem jsou často schované rokle a prohlubně. Klima je studené, léta jsou mírná a zimy kruté. V zimě zde většina vodních toků zamrzá. Ráno zde často bývá mlha, převážně v nižších polohách. Pobřeží Nordmaru je díky vysokým horám pro člověka téměř nepřístupné a lidé se sem jen málokdy odváží.

Fauna a flora Editovat

781

Strmé skály v Nordmaru

Nepříznivé podmínky způsobují, že v Nordmaru nelze nic pěstovat. Zdejší flóra obsahuje převážně jehličnaté stromy, keře a některé odolné rostliny. Zkušený alchymista by zde mohl najít pár užitečných bylin, i ty jsou však v Nordmaru vzácné. V Nordmaru žije mnoho rozličných, vesměs také nebezpečných druhů zvířat, které si zvykly na chladné klima a na neustálý sníh a mráz. Polární vlci jsou odolnější a silnější než vlci běžní v Myrtaně. Kromě nich zde žijí šavlozubí tygři, bizoni a huňatí nosorožci. Zřídka tu narazíte i na trola.

Obyvatelstvo Editovat

782

Nordmarské ženy jsou proslulé bojovnice

Nordmar není příliš hustě zalidněn. Tvrdé přírodní podmínky umožňují přežití jen těm nejsilnějším. Většina obyvatel se slučuje v klanech, které jsou kvůli bezpečí svých obyvatel vybudovány na vysokých strmých vrších. Drsná společnost Nordmařanů žije svými vlastními pravidly, Nordmařané jsou ochotní padnout za své bratry a sestry. Mimo klany téměř žádné obydlení neexistuje, opustit klan se rovná jisté smrti. Výpravy jsou pořádány pouze v silně ozbrojených skupinách a netrvají více než několik dní. Existuje jen několik málo odvážlivců, kteří žijí mimo klany, zpravidla se jedná o ty, kteří touží po klidu, který nemohli v rušných osadách nalézt. Nordmar je osídlen již od nepaměti. Každý klan je něčím výjimečný. Klan Ohně proslul svými zdatnými válečníky, kteří si říkají Zabijáci skřetů.

783

Zabiják skřetů v tradiční zbroji

Tito silní muži jsou považováni za nejlepší válečníky světa. Vlčí klan se zase proslavil zkušenými lovci. Klan Kladiva zas zrodil ty nejlepší kováře známého světa, jejichž služby jsou ceněny až ve Varantu. Nutno připomenout, že Nordmařané jsou také zdatní obchodníci, nejvíce aktivní jsou v tomto směru obyvatelé Vlčího Klanu, kteří mají nejblíže k Myrtaně. Obyvatelé Vlčího Klanu jsou také vyhlášení cestovatelé, jejich lovci znají skrz na skrz celý Nordmar. Nordmarské ženy dosahují mimořádné fyzické zdatnosti a často působí jako bojovnice. Nordmařané pohrdají myrtanskou stravou, domnívají se totiž, že strava složená především se zemědělských plodin, není příliš výživná a proto jsou podle nich Myrtaňané tolik pozadu ve fyzické kondici. Nordmařané jsou zdravější díky tomu, že jedí často maso, zelenina a ovoce jsou zde téměř nedostupné. V Nordmaru sídlí také několik málo Myrtaňanů, především v Klášteře. Nesmíme zapomenout ani na skřety, kteří zde vystupují jako tradiční rivalové Nordmařanů.

Náboženství Editovat

788

Nordmarský klášter

Nordmar zůstává stále z velké části pohanským územím (Klan Kladiva a Vlčí klan se zdají být bez víry). Avšak, na samém severu převažuje víra v Innose - právě odtud se víra v boha pravdy a ohně rozšířila po celém světě. Lovec Rhobar se totiž stal prvním vyvolencem Innose a když se stal králem Myrtany, byl zde pro Innose vybudován klášter. Pocházel zřejmě z Klanu Ohně, kde obyvatelé uctívají Innose již od dob Akashy, válečníci klanu považují ochranu blízkého kláštera a poutníků do něj cestujících za svou svatou povinnost.

Politický systém Editovat

Nordmar je nejednotnou zemí. Avšak v každém klanu vládnou určitá pravidla. Co je pro celou zemi stejné, je fakt, že ve všech klanech vládne vždy náčelník. Ke každému klanu náležejí i nejbližší území. Na samém severu se nachází Klášter Innose, ve kterém vládne nejvyšší mág Ohně. Klášter je respektován Klanem Ohně jako svatý a Klan klášteru poskytuje ochranu. Druhým panovníkem celého Nordmaru je formálně v současné době král Rhobar III.

Ekonomika Editovat

Mezi jednotlivými klany se většinou obchoduje s jídlem, výzbrojí, kůžemi a různými loveckými trofejemi. Cenná je také místní kořalka Nordmarský cloumák. Největším pokladem Nordmaru je ale bezpochyby ruda. Nordmar je největším ložiskem magické rudy v na celém kontinentu a pouze zde také znají tajemství jejího zpracovávání, aniž by se zbraně vyprchala magická moc. Probíhá také směnný obchod s Myrtanou, prostředníkem je především hrad Faring.

Vojenská moc Editovat

Nordmar nemá jednotné vojsko. Země je však známá svými válečníky, kteří sou považováni za nejlepší na světě. Tito válečníci žijí v Klanu Ohně. V Nordmaru vznikla dokonce i organizace - tzv. zabijáci skřetů, což jsou elitní bojovníci, zaměření na potírání vzrůstajícího počtu skřetů. Největším úspěchem spojených nordmarských sil byla bitva o Vysokou pec.

Kultura Editovat

785

Každodenní život v klanu

Nordmarská kultura si po celá staletí zachovává svébytný charakter, natolik odlišný od jiných zemí, jak je to jen možné. Nordmařané jako takoví, jsou dědici prastarých, jejich společnost lpí na starých tradicích. Největším rysem je jistě vlastenectví, nepoddajní Nordmařané nikdy plně nepřijali cizí nadvládu ani zvyky. Nejstarší a nejvíce patrná tradice je kult předků, které Klan Ohně přísně střeží. Válečníci se starají o to, aby nebyly hrobky předků znesvětceny a jsou ochotní zabít, pokud by někdo cizí ukořistil kámen předků. V Klanu Ohně vládne přísná víra v Innose, zdejší obyvatelé nenávidějí ty, kteří se protiví Innosově vůli. Náčelník klanu kdysi zmínil, že pokud by věděl kde je Xardas, zabil by jej za to, že zničil magii run. Válečníci také ostražitě dbají o bezpečnost Kláštera a pohostinně vítají každého poutníka. K dalším tradicím patří lov skřetů, který se v době skřetí války proměnil z původně společenského charakteru v boj o přežití.

Obyvatelé Klanu Kladiva dodržují staré tradice a zvyky co se týče tavení rudy. Prospektoři a kováři zde zastávají nejvlivnější postavení a jsou vysoce cenění. Klan si přísně střeží svá tajemství, jak ukovat zbraň z magické rudy, aniž by při přetavení ztratila svou magickou moc. Vlčí klan se zase oddaně věnuje lovu. Lovci, kteří pokoří silné zvíře, se pak dočkají od svých druhů velkého uznání. Zajímavé jistě je, že po celém Nordmaru jsou rozsety kamenné kruhy, snad se jedná o stará kulturní místa. Tyto kruhy ze zřejmě právě odsud rozšířily později do Myrtany a na Khorinis. Nesmíme také zapomenout zmínit, že na rozdíl od jiných zemích, kde kultura zaujímá z velké části zábavnou formu (například lov), je nordmarská kultura založena výhradně na nutnosti přežití.

Architektura Editovat

784

Typická ukázka Nordmarské architektury

Nordmar se vyznačuje dřevěnou architekturou. Chaty bývají malé a pouze o jedné místnosti, zato jsou však všechny krásně vyzdobené a vroubkované. Nordmařané si nepotrpí na luxusu, stačí jim jen to, co k životu nutně potřebují, avšak jejich chaty bývají často vybavené tak, aby byly útulné a účeluplné. Po celé zemi jsou také vystavěny dřevěné mosty přes propadliny a údolí. Nejvýraznější odlišné bývají chaty domy náčelníků, jelikož jsou největší ve vesnici a bývají zpravidla vystavěny na nejvyšším místě ve vesnici. Avšak v Nordmaru je i místo, kde je typická Myrtanská architektura - Innosův klášter.

Reference Editovat

  1. Gothic 3
  2. Gothic 3
  3. Manuál ke hře Gothic 3, str. 9
  4. Manuál ke hře Gothic 3, časová přímka, str. 35
  5. Gothic 3, rozhovor s Mojokem
  6. Gothic 3
  7. G3:FG
  8. Rozštěpená panna - č.7. - Cizinec
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.