Gothic Wiki

Mud byl neuvěřitelně otravný kopáč, který se do kolonie dostal kvůli zločinům na zvířatech. Zde se usadil ve Starém táboře, kde neustále obtěžoval Snafa, který žil v jeho sousedství a poté co do tábora přibyl i bezejmenný, obtěžoval i jeho. Byl nesnesitelně dotěrný a sám si způsobil, že byl několikrát fyzicky napaden. Je možné, že zemřel při pádu bariéry, pokud ho samozřejmě nezabil někdo z tábora už předtím.