FANDOM


735
Mora Sul
Informace o lokaci
Země

Varant

Poloha

Jižní pobřeží Varantu

Centrum

Palác v Mora Sul

Status

Město

Správce města

Gonzales (Bývalý vládce)

Počet obyvatel

70-80 (G3)

Počet čtvrtí

3

Náboženství

Beliárův kult

Přístav

Ano, přírodní přístav v nedalekém zálivu

Opevnění

Kamenný val

Mora Sul je jedním z nejbohatších a největších měst světa, jedná se o největší město Varantu. Mora Sul je v současné době pod myrtanskou nadvládou.

Historie Editovat

Rannné dějiny a vláda Hashisinů Editovat

739

Obchodní ulice od severu

Před vznikem dnešního města, existovalo na západ odsud největší město prastarých ve Varantu. Později však na sebe lidé této starověké kultury přivolali Adanův hněv a ten uvalil na celý Varant obrovskou záplavu. Dnešní město Mora Sul bylo zřejmě vybudováno během vzestupu hashisinských kmenů pod vedením Zubena. Možná se kdysi jednalo o sídlo jednoho z varantských králů Gellona či Lukkora. Co víme jistě je, že město vyrostlo do velkolepé krásy a je perlou Varantu. Zřejmě také nikdy nepadlo za oběť invazi krále Rhobara II. do Varantu.

Skřetí vykopávky Editovat

740

Beliarova svatyně

Později se Mora Sul stala rezidencí Gonzalese, po Zubenovi nejmocnějšího muže Varantu. Hashisiné uzavřeli alianci se skřety, kteří porazili krále Rhobara a nyní zahájili vykopávky v ruinách prastarých, kde hledali jejich artefakty. Skřeti své vykopávky vedli i v ruinách starého města u Mora Sul a způsobili velký rozruch. Město se stalo centrem všech možných dobrodruhů, zlodějů a lovců odměn. Obchodníci ve městě sami najímali mezi otroky zloděje, kteří kradli v chrámech přímo skřetům pod nosem a pak artefakty prodávali ve městě. To mělo na svědomí i vysoký nárůst cen ve městě. Nakonec se však artefaktu s chrámu zmocnil hrdina a využil jej ke zbavení vlivu bohů nad světem. Navíc zabil i Zubena, vládnoucího v Ishtaře, což velmi ovlivnilo další budoucnost města.

Současnost Editovat

741

Val okolo města

Hrdina se později vrátil do Myrtany a stal se králem Rhobarem III. Zdá se, že v té době postupně ztratil Gonzales svůj vliv a nejmocnějším obchodníkem města se stal Diego. Po Zubenově smrti navíc došlo k rozpadu už tak decentralizované země a jednotlivá města se haštěřila mezi sebou, při čemž se vůbec nesnažili čelit vzestupu myrtanského krále. Jakmile Rhobar III. sjednotil Myrtanu a podrobil si Nordmar, vytáhl proti Varantu. Do Mora Sul někdy v té době dokonce dorazil válečník Thorus se svými skřety, který se zde nalodil a jen o vlásek uprchnul myrtanské armádě. Rhobar III. si město podmanil s jediným oddílem a zde pak nalodil svou armádu pro chystanou invazi na Jižní ostrovy.

Popis města Editovat

742

Ulice ve městě v noci

Mora Sul je velké město, kde z každého domu a budovy dýchne na návštěvníka atmosféra luxusu a bohatství. Město má kruhovitý tvar, je položeno kolem monumentálního paláce. Nechybí zde největší trh s otroky v zemi, ani rušná obchodní ulice, kde jsou domy natěsnány jeden na druhém. Na západě města pak stojí obrovská aréna. Město je obehnáno vysokým valem s věžemi s pozlacenými kopulemi, které zářivě svítí do dáli pod žhnoucím sluncem. Město je také plné nádrží s vodou, pro osvěžení obyvatel.

Kultura a pamětihodnosti Editovat

738

Aréna

Velkolepé město je velmi rušné. V Mora Sul nic není levné a chudí cestovatelé zde moc nepochodí. Ovšem měl li člověk bohatství, mohl si v Mora Sul užít zábavu jako nikde jinde. Mnozí obdivovali zdejší palác s nádhernými reliéfy zobrazující lvy, i přesto že se do něj většinou nikdy nedostali. Pro obveselení lidu sloužila zdejší aréna, kde každý z gladiátorů měl zvláštní titul podle svého původu či činů, aby přilákal návštěvníky. Otroci pečovali o čistotu města a Hashisiné se klaněli svému temnému bohu v Beliarově svatyni. Cizinci rádi zavítali do hostince, který provozoval Hector, původem z Myrtany.

Ti které by omrzelo krásné, ale intrikami prolezlé město, mohli navštívit nedaleké město prastarých, nebo Al Shedim, ležící dál na východ od města. Někteří také mohli nalézt klid v nedaleké oáze, kde tančily ty nejkrásnější ženy z pouště.

Obyvatelstvo Editovat

737

Trh s otroky

Mora Sul bylo městem, kde žili příslušníci všech možných národností. Vládnoucí vrstva Hashisinů byla závislá na práci otroků, proto zde pracovalo mnoho zotročených Nomádů i Myrtaňanů. Bohatší Myrtaňané si zde, ale zřizovali své obchody a některé přilákala i zdejší aréna, kde mohli získat slávu a bohatství. Obchodníci ve městě měli obrovský vliv, v paláci žili i Temní mágové. Gladiátoři se skládali jak s otroků tak se svobodných lidí. Město také přilákalo mnoho zlodějů a lovců odměn, krom toho zde žilo mnoho žen, většinou otrokyně, sloužící jako tanečnice.

Správa města Editovat

720

Velkolepý palác, vládcova rezidence

Kdysi ve městě byli vládnoucí vrstvou Hashisiné. Despotický hashisinský vládce byl téměř nedotknutelnou osobou, lidé toužící ho navštívit, mu museli přinášet hromady darů až do chvíle, kdy se uvolil je přijmout. Stráže vyžadovali, aby obyvatelé i cizinci ctili jméno vládce jinak přistoupili k drastickým trestům. Strážný Nasib například zmínil, že si bezejmenný zaslouží být zbičován, když se zeptal co je to za budovu za ním (Byl to palác). Změna zeřejmě přišla až později, nyní je město pravděpodobně pod vládou myrtanského místodržícího a jeho vojáků.

Ekonomika Editovat

736

Rušná obchodní ulice

Mora Sul bylo bezpochyby nejbohatším městem pevniny. Město leželo přibližně ve středu pouště, i když téměř u pobřeží a procházela tudy důležitá obchodní cesta napříč pouští, cesta na východ vedla do Bakareshe, zatímco cesta na sever do Bragy a dále do Myrtany. Základ ekonomické prosperity města byl obchod s otroky, který zde byl největší s pouští a obchodování s mnoha artefakty. Město mohl posílit i námořní obchod.

Přírodní podmínky Editovat

413

Pohled na město od zálivu

Mora Sul se nachází na jihu Varantu. Město je natěsnáno na vysokém kopci, který se tyčí nad pouští a je tak viditelné na kilometry daleko. Na jihovýchod od města se nalézá záliv, kde zřejmě kotvily lodě, které připluly za obchodem do města. Okolo zálivu je rozlehlý palmový lez. Na severozápad od města se pak nalézá menší úrodná oáza s jezírkem. Ve městě vládlo stejně horké ovzduší jako ve zbytku pouště, písešné bouře zde nebyly žádnou raritou.