FANDOM


Midland
335
Rozloha: 16 km²
Počet obyvatel: cca. 1 200
Počet zemí: Nordmar
Myrtana
Varant
Národy: Hashisiné
Jižané
Myrtaňané
Nomádi
Nordmařané
Skřeti
Největší město: Vengard

Midland je jediný kontinent ve světě Gothic. Odehrávaly se zde klíčové údálosti světové historie, myrtanští králové odtud vybudovali svou říši. Kontinent je rozlehlý a nacházejí se zde tři země. Celý kontinent má asi 16 km². Jeho hranici tvoří na západě a na severu vysoká pohoří, kde se nacházejí skřetí země a neznámá země. Východní hranici kontinentu tvoří Myrtanské moře. Dalo by se říci, že kontinent je kolébkou civilizace.

Dějiny Editovat

Ranná historie Editovat

V nejstarších dějinách obývala kontinent, přesněji jeho části Varant a jižní Myrtanu pradávná kultura Prastarých. Později však postil prastaré Adanův hněv a jejich města spláchla velká povodeň. Několik lidí, mezi jinými Akascha uteklo daleko na sever do Nordmaru, kde založili první osady. Myrtana byla zatím ovládána skřety, kteří zotročili její obyvatelstvo. Gladiátor Zuben se proslavil a byla mu darována svoboda. Ten následně odešel do Varantu a sjednotil kmen Hashisanů, který vystavěl nádherná varantská města.

Myrtana jako světová velmoc Editovat

Mezitím, barbar Rhobar z dalekého severu Nordmaru, přijal víru v Innose a jeho jménem zahájil válku se skřety. Rhobar posléze Myrtanu sjednotil a stal se myrtanským králem. Myrtana se brzy stala nejvyspělejším státním útvarem, který začal diktovat chod světového dění. Syn Rhobara, Rhobar II. rozpoutal několik válek a pod jeho moc upadl Varant, Nordmar, ale i Jižní Ostrovy. Rhobar II. se prohlásil jako vůbec první panovník králem Midlandu. Což byl ve světě nejvyšší možný získatelný titul. Moc Rhobara II. však měla být již brzy podlomena.

Velká skřetí válka Editovat

Skřeti hnáni tvrdou zimou, překročili pohoří a vtrhli do ledového Nordmaru. Velká skřetí válka začala. Myrtanská armáda v Nordmaru byla poražena, Nordmařané vyhlásili opět nezávislost a zahájili válku se skřety. Skřeti poté vtrhli do Myrtany a celou zemi si podmanili. Zuben, podporován skřety následně sjednotil celý Varant pod svou nadvládou. Moc světového krále Rhobara II. byla definitivně zlomena. On sám byl následně zabit generálem Leem a bezejmenným. Bezejmenný a mocný nekromant Xardas zbavili svět vlivu bohů a poté odešli do neznámé země. Myrtana se rozpadla na městské státy, to samé se po Zubenově smrti stalo i s Varantem.

Vzestup Rhobara III. Editovat

Bezejmenný se vrátil do Myrtany, porazil definitvně skřety a sjednotil Myrtanu pod svou vládou. Poté přijal jako král Rhobar III. královskou korunu Myrtany a nejen to, prohlásil se králem Midlandu. Mezi Nordmařany upevnil mírový pakt a poté vtrhl do Varantu, který do roka dobyl. Po tomto vítěství Rhobar III. nalodil svá vojska a vyplul směrem k Jižním Ostrovům. Rhobar III. se stal faktickým pánem celého kontinentu.

Geografie Editovat

Města Editovat

Screen0015

Vengard největší město na kontinentu

Největší města kontinentu se nacházejí v Myrtaně a ve Varantu. Celkem se na kontinetu nachází na dvacet měst a vesnic. Největším, nejrozlehlejším a nejdlinatějsím městěm na kontinentu je hlavní město Myrtany Vengard. Vengard rovněž patří k největším městům celého světa. V Nordmaru stojí za zmínku rozlehlý klan Kladiva. Největším městěm na jihu je perla Varantu Mora Sul.

Hranice Editovat

Midland je veliký kontinent. Hranice civilizovaného světa začínají na samém severu Nordmaru, za vysokými horami, které tvoří přírodní hranici se nacházejí pravděpodobně skřetí země. Dále pohoří vedou po západě kontinentu, od Nordmaru až po jih Varantu. Za západními horami se nacházejí tzv. Neznámé země. Východní hranici kontinentu tvoří myrtanské moře, které oblévá pobřeží od severu Varantu až po jih Varantu.

Povrch Editovat

Midland tvoří vcelku členitý terén. Nejvyšší pohoří kontinentu se nacházejí v Nordmaru, tato severská země dosahuje nejvyšších nadmořských výšek. Nordmařané přezdívají myrtanskému království nížina. V království se nachází sice poměrně rozsáhlá pohoří, avšak mezi těmito horami se rozprostírají většinou rozlehlíé nížiny. Nejrozlehlejší nížiny se nacházejí na pobřeží Myrtany na východe, ve středozemí kolem Montery a na západě kolem Sildenu. Na jihu, ve Varantu se opět nacházejí rozlehlé nížiny, především ve vnitrozemí pouště, kdežto pohoří se rozkládají především na pobřeží Varantu.

Podnebí a přírodní krajiny Editovat

139

Typické podnebí mírného klimatického pásma

Midland můžeme rozdělit na tři klimatická pásma. Sever kontinentu tvoží zaledněná země Nordmar, ležící v polárním klimatickém pásmu, na vysokých horách zde rostou dlouhověké zasněžené lesy. Země je plná propastí a roklí. Panuje zde věčná zima a často zde sněží. Kdežto Myrtana je typickým představitelem mírného klimatického pásma. Celá země je plná zelených lesů a luk, protékají zde dlouhé řeky, zásobující zemi pitnou vodou. Myrtana je hustě zalidněnou oblastí a na každém kroku je možno objevit nějakou lidskou osadu. Poslední zastoupený klimatický pás na kontinentu je tropiský. Ten pokrývá velkou část Varantu. Varant je země věčně vyprahlá a žíznivá. Lidé jsou zde závislí na oázách, které poskytují pitnou vodu a ovoce. Téměř celý Varant tvoží vyprahlá poušť, pouze na několika málo místech většinou kolem oáz rostou palmové lesy.

Vodstvo Editovat

238

Myrtanské moře

Kontinent oblévá Myrtanské moře, Myrtanou protéká na pět řek, zatímco ve Varantu se nachází mnoho oáz.

  • Myrtanské moře - skutečně se jedná o světový oceán. Myrtanské moře omývá celou východní část kontinentu.
  • Varantský záliv - Záliv oddělucí Varant a Myrtanu, tvoří přírodní hranici mezi oběma zeměmi.
  • Sildenská řeka - nejdelší řeka Myrtany, pramenící v neznámých zemích a padající v nádherných vodopádech do Myrtany.
  • Faringská řeka - Další významná myrtanská řeka, pramení nad hradem Faring a na jejím ústí leží i hlavní město Vengard.

Obyvatelstvo Editovat

Na Midlandu žije kolem 1 500 obyvatel. Nejhustěji zalidnenou zemí je Myrtana. Nejméně lidnatou zemí je naopak Nordmar. Kontinent je domovem pro tři hlavní národy - Myrtaňany, Nordmařany a Hashisiny. Krom nich zde žijí další národy, jako skřeti, Nomádi, kteří jsou pravděpodobně potomky prastarých a žije zde několik málo přistěhovalců z Jižních ostrovů. Je nutno podotknout, že téměř veškeré obyvatelstvo má své kořeny u prastarých.

Náboženství Editovat

Jeskaně

Jeskyně Osvícení, kde se poprvé zjevil Innos lidu

Nejrozšířenějším náboženstvím je tak, jako ve většině světě víra v Innose, boha pravdy a dobra. Výspou Innosovy víry je bezpochyby Myrtana. V Nordmaru převládá Innosova víra v oblasti kolem kláštera, kde se lidu údajně poprvé zjevil Innos a kolem klanu Ohně. Zbytek Nordmaru je pravděpodobně pohanským územím. Zatímco na jihu ve Varantu převládá víra v temného boha Beliara, pro kterého zde je zasvědcen chrám v Bakareshi. Nejméně zastoupenou je zde víra v Adanose. V něj věří především Nomádi žijící ve Varantu a také hraničáři, kteří jsou roztroušeni po Myrtaně, pár jejich zástupců je možno nalézt i v Nordmaru.

Hospodářství Editovat

Kontinent je ekonomicky nejvyspělejší oblastí světa. V Nordmaru převládá těžba magické rudy, zdejší doly jsou největší na světě. Nordmar je také zemí, odkud se vyváží nejvíce kožešin. Myrtana je zase obilná velmoc, obilí se zde pěstuje téměř ve všech oblastech, především v nížinách se mu daří. V Myrtaně se také těží sýra a najdeme zde několik málo zlatých dolů. A konečně ve Varantu, Varant je bohatá země, její vldáci žijí v luxusu, který si můžou dovolit především díky zlatu, které se zde těží. Ve Varantu se nachází nejvíce nalezišť zlata na světě.

Fauna a flóra Editovat

172

Šavlozubý tygr typický živočich v Nordmaru

Na kontinentu můžeme nalézt pestrou paletu rostlin a živočichů. V Nordmaru rostou především jehličnaté lesy, roste zde několik málo vzácných rostlin, které si dokázaly zvyknout na drsné klima této severské země. Ze zvířat se zde daří především polárním vlkům, huňatým bizonům, smrťákům a šavlozubým tygrům. Z tohoto hlediska patří Nordmar k nejnebezpečnějším zemím světa.

Naopak v Myrtaně rostou jehličnaté lesy především v horách, v nížinách převládají listnaté lesy, pravděpodobně dubové. Avšak mnoho lesů v Myrtaně muselo ustoupit potřebám v zemědělství a tak byly vykáceny. V Myrtaně roste široká škála všech možných rostlin. Typickými představiteli žviočichů jsou zde: Mrchožrouti, Divočáci, Kravavé mouchy, vlci a mnozí další.

Varant je obrovskou pouští zabírající největší část kontinentu, rostlinstva je zde velmi málo, především okolo oáz rostou palmové lesy, také se zde občas vyskytují křoviny a několik málo rostlin, na pobřeží Varantu se dobře daří Bahenní trávě. Typickými živočichy jsou: Lvi, Píseční červi, krokodýlové, šakali a mnozí další.

Politická situace Editovat

Země a frakce Editovat

Na kontinentu se rozkládají tři země. Na severu ledový Nordmar, který nemá jednoteného panovníka, v minulosti byl dobyt králem Rhobarem II. nyní je však rozdělen na tři klany a Innosův klášter. Avšak klany žijí v relativním míru a obchodují mezi sebou, dokonce s nimi král Rhobar III. uzavřel mírový pakt a tak je Nordmar jedinou zemí, které tento mocný král umožnil samostatnost.

Myrtana je mocným královstvím, je to země, která po celé léta určuje hlavní směr politického vývoje ve světě. Myrtana byla sjednocena barbarem ze severu Rhobarem I. Jeho syn Rhobar II. se stal pánem skoro celého známého světa. Na myrtanském trůně se vytřídalo na pět panovníků. Země zažila vzestup i hluboký pád. Nyní jí vládne Rhobar III., který dobyl Varant a snaží se obnovit říši Rhobara II. Rhobar III. se prohlásil králem celého Midlandu.

Varant na jihu kontinentu byl od pradávna tvořen městskými státy válčícími mezi sebou. Občas se dokázali sjednotit a zaútočit na své nepřátele, například na Myrtanu. Avšak byli poraženi a ztratili ve prospěch Myrtany celou ekonomicky důležitou pobřežní oblast. Nakonec však byla země sjednocena Zuben z Ishtary. Avšak po jeho smrti se opět jeho země rozpadla na městské státy. Král Rhobar III. vedl tažení do Varantu a během roku si celou zemi podmanil. Varant je nyní provincií Myrtanského impéria.

Panovníci Midlandu Editovat

Rhobar

Rhobar II. první král Midlandu

27

Rhobar III. druhý král Midlandu

Když dosáhl nějaký panovník obrovské moci, většinou se prohlásil králem Midlandu, což byl ve světě nejvýše dosažitelný titul. Existují celkem dva panovníci, kteří se tímto titulem honosili. Jsou to:

  • Rhobar II. - Králem Midlandu se prohlásil poté co sjednotil čtyři "království" kolem Myrtanského moře: Myrtanu, Nordmar, Varant a Jižní Ostrovy. Byl to moudrý panovník, který však utržil největší porážku od skřetů a tak za svůj život prožil nejen vzestup, ale musel sledovat jak se jeho říše ocitla v troskách.
  • Rhobar III. - Současný vládce Myrtany. Rhobar III. vykonal pro záchranu světa mnoho věcí, porazil spáče, draky, zbavil svět vlivu bohů a tak ukončil věčnou válku mezi bohy. Později sjednotil Myrtanu a vyhnal skřety, upevnil pakt s Nordmařany a dobyl Varant. Nyní vede válku s Jižními Ostrovy. Králem Midlandu se prohlásil ihned jak nastoupil na trůn.

Článek bude aktualizován a doplněn