FANDOM


Myxir

Myxir, typický představitel mágů Vody

Historie řáduEditovat


Mágy Vody bychom našli už mezi prastarými. Jsou to mocní kouzelníci, bojující za rovnováhu a střed. Adanos daroval schopnost magie svým nejoddanějším služebníkům a uctívačům, aby mohli vždy dohlížet na to, že žádná ze stran, ani Innos ani Beliár, nezíská ve světě navrch. Tito služebníci žili ve Varantu a nikdy ani žádný mág Vody nepocházel odjinud. Používali mocnou magii vody a ledu a oblékali zdobená roucha modré barvy. Je možné, že mezi prastarými byl jeden mág Vody, který směl nosit Adanovy artefakty, ale nic o něm nevíme. Řád postupem času sílil a Vodní mágové stanuli na vrchu společnosti. Přesto na rozdíl od většiny mágů Ohně nebyli namyšlení a své pozice nezneužívali. Když ale později prastaří sešli z cesty Adanovy, tento bůh se rozzuřil a seslal na Varant velkou potopu, kterou nikdo nepřestál, dokonce ani právě mágové Vody. V tuto chvíl by se zdálo, že řád definitivně zanikl, ale netrvalo dlouho a poušť začali osidlovat první nomádi. Stejně jako prastaří, nomádi uctívali Adana, který se rozhodl dát lidem druhou šanci.Vyhlédl si proto šest velmi silně věřících a moudrých mužů a promluvil k nim. Stali se novými mágy Vody. Byli to Saturas, Vatras a další, přičemž každý patřil k jinému kmeni. Vatras ihned vyjel šířit Adanovo poselství na ostrov Khorinis, ostatní prozatím zůstali. Museli za svůj nomádský lid bojovat proti hashishinům, jež si podmanili Varant a nomády vyhnali do nehostinné pouště. Jenže i oni se brzy vydali na Khorinis. Ne protože by utíkali, ale protože je král Myrtany, Rhobar II., požádal, aby spolu s mágy Ohně vztyčili magickou bariéru nad Hornickým údolím. Konec konců, měli se za několik dní vrátit. Jenže při procesu se bariéra rozrostla do neplánovaných rozměrů a uvěznila v sobě i všechny mágy. Těm nezbylo, než se vydat do Starého tábora a žít zde.
Vyvolený mág vody

I takhle mohl vypadat mág Vody, jež nosil Adanovy artefakty

Když později došlo ke vzpouře trestanců, mágové se nezapojili a vzbouřenci je nechali žít. Později Saturas, hlava mágů Vody, vymyslel plán jak bariéru strhnout. Bylo by k němu potřeba nahromadit velké množství magické rudy a vyhodit ho do povětří, což by bariéru mělo porazit.Tento názor sdíleli i všichni mágové Vody a tak se odtrhli od mágů Ohně a vydali se postavit Nový tábor, za pomoci banditů a žoldnéřů, kteří je později chránili. Nedaleko se nacházela kotlina se Svobodným dolem, kde se chystali těžit těžit rudu. Trvalo celých deset let, než nahromadili dostatečné množství této suroviny. Je známo, že mezitím Saturas také poslal několik žoldáků najít Xardase, nekromanta který vedl proces vztyčení bariéry a snažil se udržovat mír se Starým táborem dopisováním si s mágy Ohně. K vyhození bariéry do povětří ale bylo potřeba pět magických ohnisek a alespoň dvanáct mágů. Vhodný mužem k obstarání těchto potřebností se ukázal být bezejmenný, který přinesl jedno z ohnisek a také almanach, jakýsi "návod" k použití. Saturas mu tedy předal mapu, na které byly vyznačeny přibližné polohy ohniskových kamenů a nařídil Riordianovi, alchymistovi mágů Vody, aby bezejmenného zásobil léčivými lektvary. Hrdina všechna ohniska našel a donesl. Už byla potřeba jen spolupráce mágů Ohně. Těm by však pád bariéry nepřinesl žádný prospěch, vzhledem k jejich vysokému postavení ve společnosti. Saturas se přesto rozhodl poslat bezejmenného, aby je požádal o pomoc. Jenže mezitím se udála ještě jedna věc, došlo k zatopení Starého dolu, který patřil Starému táboru. Vůdce tohoto tábora, rudobaron Gomez, učinil naprosto nečekané rozhodnutí - poslal dvacet čtyři svých stráží v čele s Jackalem, aby dobyli Svobodný důl. To by pro mágy Vody nebylo až tak zásadní, jenomže ve Starém táboře se Gomezovu rozhodnutí jednoznačně postavili mágové Ohně a ten je nechal surově zabít. Zdálo se, že bariéra už bude stát věčně, ale Saturase napadla ještě jedna možnost a sice, že by mágy Ohně mohl nahradit Xardas. Všechny předchozí pokusy ho najít byly neúspěšné a skončily smrtí, ale bezejmenný se nabídl, že to zkusí. A skutečně Xardase našel v jeho věži ve skřetí zemi. Jenže Xardas se Saturasovým plánem nesouhlasil a místo toho chtěl bariéru strhnout zabitím skřetího boha Spáče. Bezejmenný na jeho plán přistoupil, ale nikomu nic neřekl. Mágové Vody žili v klamu, tedy dokud Xardas nepotřeboval nabýt Uriziel, pradávný meč s magickou mocí, energií z jejich rudné haldy. Bezejmenný s Miltenem, jediným přeživším mágem Ohně, se k haldě nenápadně dostali a Uriziel nabyli. Mágové Vody se je pokusili zastavit, jenže neúspěšně. Později se Xardasova teorie ukázala jako pravdivá a bariéra padla. Když se dostali na Khorinis, vydali se ostrov prozkoumat a kupodivu objevili dosud nenalezenou pyramidu po prastarých. Když však vstoupili dovnitř, byli napadeni napadeni podivnými kamennými strážci. S pomocí své magie se naštěstí ubránili a pyramidu zabezpečili. Uvnitř našli spoustu zajímavých věcí, kromě pradávných nápisů na zdi a artefaktů hlavně obrovský portál, který by měl podle písemných pozůstatků po prastarých vést do odlehlé části ostrova, do Jharkendaru. Jeden z mágů, Nefarius, dostal za úkol portál nějakým způsobem zprovoznit, což se mu s bezejmenného pomocí povedlo. Mezitím si najali skupinu lidí, která je chránila. Šlo o jakousi obdobu žoldnéřů v Kolonii a říkal se jí kruh Vody. Po aktivaci se všichni mágové Vody, kromě Vatrase, i s hrdinou úspěšně teleportovali a na místě skutečně nalezli ruiny dávného města - ocitli se v Jharkendaru. Zde se rychle dostali do dění.Zrovna zuřila válka mezi bandity a piráty. Mágové se velmi zajímali o bandity, protože jejich vůdce Raven se chystal znesvětit Adanův chrám a ukradnout z něj svatou pradávnou zbraň, Beliarův dráp. To Saturas ani nikdo jiný nehodlal připustit a tak poslali bezejmenného, aby pronikl do jejich tábora a Ravena zabil. Jenže Raven už tou dobou do chrámu pronikl a zabezpečil ho. Bezejmenný o tom řekl Saturasovi a ten ho odkázal na Myxira, který vytvořil svitek, jímž se dal povolat prastarý velekněz Quarhodon, který by pečeť zrušil. To se povedlo a hrdina do chrámu skutečně pronikl, zabil Ravena a vzal Beliarův dráp. Saturas ho zničil, nebo ho později bezejmenný používal a nakonec byl ukraden piráty spolu s Esmeraldou. Mágové Vody pak už v Jharkendaru zůstali, jen Vatras odjel s bezejmenným na ostrov Irdorath zabít Nemrtvého draka. Ale i oni museli Khorinis opustit, protože sem přiběhli skřeti. Magická ohniska mágům poskytla poslední službu a oni se s jejich pomocí teleportovali zpět do rodného Varantu, kde se rozdělili. Všichni ale bojovali proti hashishinům a nadále zůstali přáteli.

Cíle a záměryEditovat


Hlavním cílem mágů Vody je zastupovat Adana na zemi, tedy nikdy nedopustit, aby měla jedna ze stran, Innosovi nebo Beliarovi služebníci, navrch. Také pomáhajípirátům a snaží se bojovat za Bandity. Vesměs to jsou sice ne nejmocnější, ale rozhodně nejmoudřejší mágové. Také se usilovně snaží poznat tajemství prastarých a poznat svět jako takový.

Magie a vybaveníEditovat


Adanova magie poskytuje, kromě kouzel nárazových jako Ledový šíp, také unikáty, které postaví zvíře na stranu kouzelníka. Vodní mágové bojují většinou holí, příhodně zvanou Hůl Mága Vody.

Sice v menšině ale přece.

Seznam mágů VodyEditovat

Saturas

Saturas, hlava mágů Vody

  • Saturas- hlava mágů Vody, příslušník Wutrasova kmene.
  • Myxir- mladý mág Vody, odborník na písmo prastarých. Rovněž příslušník Wutrasova kmene.
  • Vatras- pravděpodobně druhý nejstarší mág Vody, kněz v Khorinisu. S bezejmenným bojoval na Irdorathu proti Nemrtvému drakovi. Člen Huritova kmene.
  • Cronos- obchodník, v Kolonii strážce rudy. Příslušník Alterasova kmene.
  • Nefarius- v Kolonii náborář, později zprovoznil teleport do Jharkendaru. Spolu s bezejmenným prozkoumal Haran Hoovu hrobku. Příslušnost ke kmeni neznámá.
  • Merdarion- příslušník Kayorova kmene. S bezejmenným osvobozoval Mora Sul od zombie.
  • Riordian- alchymista, člen Asaruova kmene.