FANDOM


André
Lord André
Životopisné údaje
Cech

Paladin

Hodnost

Velitel domobrany a soudce

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Khorinis

Lord André byl jedním s nejvyšších paladinů, účastnících se Hagenovi expedice na Khorinis. Když loď Esmeralda dorazila na pevninu, paladinové obsadili město, Hagen poslal Garonda do Hornického údolí obsadit Starý hrad. André, jež byl zřejmě po Hagenovi a Garondovi nejvyšším paladinem na Khorinisu, byl jmenován zástupcem pro jednání s občany v Dolní aPřístavní čtvrti, soudcem pro tento obvod města a konečně také velitelem domobrany, jejíž výcvik měl na starost. André se musel díky těmto funkcím potýkat s mnoha problémy- ve městě docházelo k častým krádežím, které měla na svědomí tajná organizace Zlodějského cechu a také k stále vzrůstajícímu počtu únosů. André také musel vést neustálé boje s odporujícím velkostatkářem Onarem, který si proti královské moci ve městě najmul i žoldnéře. Po Hagenově tažení do Hornického údolí byl André pravděpodobně jmenován správcem města v době nepřítomnosti Hagena. Jelikož po odplutí Bezejmenného na Esmeraldě město padlo, je pravděpodobné že byl André zabit v boji. André byl dobrým mužem, pokorným Innosově a králově vůli a doslova představitelem zákona a spravedlnosti ve městě.

Předchůdce:
Lord Hagen
11 Správce Khorinisu
Neznámá doba vlády
11 Nástupce:
Skřeti