FANDOM


75
Lobartova farma
Informace o lokaci
Země

Ostrov Khorinis

Poloha

Nedaleko Khorinisu

Status

Farma

Počet obyvatel

6 (G2)

Náboženství

Innosův kult

Jedna z pěti farem na ostrově Khorinis. Ve všech případech zveme farmy po jejich držitelích. Lobartova farma se nachází na předměstí Khorinisu. Farma tím tvoří hospodářské zázemí města. Na této farmě se pěstovaly především tuříny a chovaly ovce. Farma musí odvádět královské vládě pravidelné, často velmi vysoké, daně. Majitelem farmy byl Lobart, který zde hospodařil spolu se svou milou manželkou Hildou. Celá farma se skládá ze dvou hospodářských stavení, mlýnu a přilehlých pozemků. Na kopci severně od farmy se nachází jeden s mnoha kamenných kruhů, roztroušených po celém impériu.