FANDOM


585
Lester
Životopisné údaje
Cech

Novic

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Bažinný tábor (G1), Xardasova věž na Khorinisu (G2), Ardea, Al Shedim (G3)

Lester byl v době bariéry novicem v Bažinném táboře. Patřil k nejlepším přátelům bezejmenného a spolu s ním, prožil mnoho dobrodružství.

Život Editovat

V bariéře Editovat

O Lesterově životě před bariérou nic nevíme. Pravděpodobně spáchal nějaký zločin, za který byl vhozen do kolonie. V kolonii se Lester přidal k Bažinnému táboru a brzy se z něj stal velmi schopný novic, který se dostal až na pozici de facto zástupce noviců a dokonce měl velmi blízký vztah se členy Guru. Později se Lester spřátelil se členy ostatních táborů, s Gornem, Diegem a Miltenem. Všichni čtyři se pravidělně scházeli na neznámém místě a debatovali o událostech v kolonii. Později se Lester seznámil s bezejmenným hrdinou. Tomu nakonec i pomáhal v hledání Ohniska v Horské pevnosti. Bezejmenný mu za jeho pomoc pomohl najít listinu o držbě pevnosti. Tak se Lester stal pánem Horské pevnosti. Ze svého nově nabytého panství se však neměl radovat dlouho.

Po pádu bariéry Editovat

333

Lester po pádu bariéry

Bezejmennému se totiž podařilo zničit bariéru. Poté došlo v kolonii k hromadnému útěku všech obyvatel. Obyvatelé bažinného tábora, kteří sloužili Spáči přišli většinou o rozum. I když Lester, díky mimořádně silné osobnosti o rozum nepřišel pád Spáče jej značně poznamenal. Trpěli bolestmi hlavy a byl značně unaven. Do toho všeho přicházejí do kolonie draci, Lester sám jen o vlásek vyvázl životem, když draci napadli tábor. Jelikož Kamenný drak se usadil v Horské pevnosti, nemohla již být o nějakém panství ani řeč. Lesterovi se podařilo uprchnout do jakéhosi údolí v horách na východ od města Khorinis. Jednoho dne se probral a zjistil, že nad údolím byla ze dne na den postavena věž. Nakonec sem dorazil bezejmenný a informoval Lestra, že se jedná o Xardasovu věž, a že by měl navštívit Xardase a o všem jej informovat. Lester se po několika dnech u Xardase zotavil. Nakonec se stal na čas Xardasovým pomocníkem. Po Xardasově odchodu se Lester připojil k bezejmennému a na Esmeraldě odplul na Irdorath. Zde varoval bezejmenného před Mariem, jehož přítomnost se mu ani trochu nezamlouvala. Po zabití nemrtvého draka hrdinou, odplula Esmeralda k pevnině.

Na pevnině Editovat

281

Lester krátce poté, co doplul se svými přáteli na pevninu

Když dorazila Esmeralda k pevnině, zjistila posádka, že celá Myrtana je pod vládou skřetů. Posádka se vylodila u Ardey, kterou osvobodila. Lester zůstal v přístavu, aby hlídal loď, avšak tu během chvíle ukořistili piráti, Lester s tím nemohl nic udělat. Po tomto neštěstí se Lester rozhodl odejít na jih do Varantu. Bohužel při cestě ho napadli Skřeti a zotročili jej. Skřeti ho pak nutili pracovat na vykopávkách v Al Shedim. Bezejmenný a Lester nakonec s pomocí Nomádů a Mágů Vody skřety porazili. Po tomto úspěchu nakonec Lester odešel do Bragy, kde začal pěstovat trávu z bažin.

Na Argaanu Editovat

Když se bezejmenný stal králem Rhobarem III., připojil se Lester společně se svými přáteli ke královskému dvoru. Společně s králem se pak účastnil invaze na ostrov Argaan, největší z Jižních ostrovů. Během plavby se však králův stav stal velmi vážným a zdálo se, že Rhobar přišel o zdravý rozum. Drunrhang pak v Thorniře Lestera a jeho přátele očernil před lordem Hagenem, který je vyhnal od dvora. Lester pak odešel s Miltenem do Toosha. V tooshu se zdálo že našel klid a mír, ktetý celý život hledal, žil zde v malé chatrči. Později cestoval do krčmy u Rozštěpené panny, aby se zde sešel s Diegem. Byl zde však naverbován do argaanské armády, aby se připojil k bitvě v Thorniarské rokli k silám lorda Gawaana. Lesterovi se však podařilo uprchnout zpět a vrátit se do krčmy, kde se nakonec skutečně sešel s Diegem.

672

Lesterova chatrč v Tooshoo

O několik týdnů později, cestoval Lester s mágem Icariem do Zámku nad Stříbrným jezerem, aby mu pomohl z průzkumem zdejšího archivu. Lester se však při zpáteční cestě zdržel u šamana Meloga a nemohl se vrátit zpět, jelikož průsmyk do Toosha byl zavalen kamením. Dobrosrdečný Melog poskytl Lesterovi přístřeší. Konečně se zde setkal s vyvoleným s Feshyru. Když hrdina porazil skřetího náčelníka Erhaga, připojil se Lester k oslavám stříbrovodských skřetů, poté cestoval zpět do Toosha. Protože však díky návštěvě archivu věděl o existenci chrámu Bohyně, bbyl přepaden skřety, kteří soužili démonce Xeshe a ti jej zajali. Ta se z něj pokusila dostat co ví o chrámu, avšak Lester zarytě mlčel a nakonec mu pomohl jeho přítel pastýř. Lester se pak vrátil za Miltenem

V Thorniaře Editovat

Do Toosha několik dnů na to, připlul Diego, který přišel vyburcovat velmistry, aby přišli pomoci do Thorniary, kterou napadla armáda nemrtvých. Lester odcestoval do Thorniary se svými přáteli. V Thorniaře se pokoušel spolu s ostatními vymyslet způsob jak proniknout na hrad. Celou tu dobu byledl v Diegově skvostném sídle. Nakonec Lester společně se svými přáteli Daranisem, Rauterem a Jilvií objevili hned tři cesty do hradu. Díky hrdinovi byl nakonec Lester i jeho přátelé očištěn a mohl se vrátit ke dvoru.