FANDOM


Lee
Lee6.jpg
Lee na trůně ve Vengardu
Regent Myrtany a Vengardu
Doba vlády Dva roky
Předchůdce Rhobar II.
Následník Rhobar III.
Narození Pravděpodobně v Myrtaně či v Nordmaru
Současná hodnost Nejvyšší generál Myrtany

Lee je v současné době nejvyšším generálem myrtanských vojsk. Sloužil již králi Rhobarovi II. jako nejvyšší generál a proslavil se vítězstvím nad varantským vládcem Lukkorem v bitvě o Varant. Později byl však obviněn z vraždy královy manželky a odsouzen do Hornického údolí na ostrově Khorinis, kde strávil dlouhých deset let za bariérou, jako velitel Nového tábora. Po pádu bariéry se nechal najmout jako žoldák u velkostatkáře Onara, později se ze svými přáteli účastnil výpravy na Irdorhath a nakonec se vrátil na pevninu, zde odešel do Nordmaru. Nakonec se mu podařilo teleportovat do Vengardu, kde s bezejmenným zabil krále Rhobara. Později vládl dva roky Vengardu jako myrtanský regent za občanské války, když byla Myrtana sjednocena a novým králem se stal bezejmenný jako král Rhobar III. Lee byl opět jmenován nejvyšším generálem království.

Životopis Editovat

Nejvyšší generál a válečné úspěchy Editovat

817

Lee, jako královský generál

Lee1

Lee, jako velitel žoldáků za časů bariéry

Lee byl původně jedním s žoldáků, který se dal do služeb krále Rhobara II. postupně se vypracoval až dosáhnul hodnosti nejvyššího generála Myrtanské armády. Největším úspěchem Leeovy kariéry byla válka s Varantem. To bylo v době, kdy Varantští králové Lukkor a Gellon zaútočili na jih Myrtany. Král Rhobar II. odpověděl rázným úderem a porazil Gellona v bitvě, kde sám varantský král padnul. Rhobar poté odcestoval jednat s ostatními vládci pouště o míru. Lukkor, myslejíc, že královská armáda bude bez svého krále snadno poražena zaútočil na Leea. Ten ač měl menší armádu však Lukkora vlákal do pasti – Jeho jízda byla vlákána do bažin a tím byla neschopna manévrů. Lee dosáhl triumfálního vítězství a byl po celém světě proslaven jako nejschopnější vojevůdce. Díky němu obsadil Rhobar celé severní pobřeží Varantu. Král si nyní Leea velmi cenil a považoval jej za svého osobního rádce. To však vzbudilo závist šlechty, ta se proti Leemu spikla a zavraždila královnu, vražda byla svalena na Leeho. Lee měl být odsouzen k trestu smrti, avšak jeho činy jej zachránily od šibenice, místo toho byl poslán do exilu v Hornickém Údolí, nad kterým se tyčila bariéra. V tento moment přísahal Lee králi pomstu a byl ochoten udělat vše, aby se dostal z bariéry.

Na Ostrově Khorinis Editovat

V bariéře Editovat

Lee2

Lee, na palubě Esmeraldy

Lee odešel do Starého tábora, avšak zde nesouhlasil s Gomezovou politikou (Spolupráce s králem). Proto Lee kolem sebe shromáždil kruh svých věrných, mezi ty patřil i Orik, který byl jeho pravou rukou, a také Torlof. Společně s rýžovým lordem a Homerem založili Nový tábor. Později do tábora přibyli Mágové Vody a uzavřeli s Leem smlouvu, žoldáci podle ní měli mágy chránit a shromaždovat ve Svobodném dole magickou rudu, a mágové je měli na oplátku dostat na svobodu. Lee byl svým lidem velmi respektován a v čele žoldáků stál několik let. Nakonec se spřátelil i s bezejmenným hrdinou. Lee musel čelit útoku Gomeze, který napadl Svobodný důl po ztrátě svého – Starého dolu. Než však Lee ze svými muži vyrazili, byli Gomezovi muži poraženi Gornem a bezejmenným a několika žoldáky. Jakmile byla bariéra stržena, Lee a jeho muži opustili tábor a vpochodovali do údolí města Khorinis.

Po bariéře Editovat

797

Lee, za svého pobytu v Nordmaru

O Leea a jeho žoldáky projevil zájem velkostatkář Onar, který chtěl, aby chránili jeho farmu před domobranou. Lee jeho nabídku přijal. Avšak, jeho tajným záměrem bylo dohodnout se s lordem Hagenem a odplout na galéře Esmeraldě na pevninu. Lee chtěl obsadit všechny farmy a tím město vyhladovět. Lee měl velké problémy s žoldákem Sylviem. Ten proti němu pořád brojil a díky němu nakonec došlo mezi žoldáky k rozštěpení, Sylvio později odešel do Hornického údolí a založil skupinu tzv. Drakobijců. Pro Leea to byla však úleva nebo se tak zbavil svého oponenta. Lee také poděkoval hrdinovi za osvobození Gorna, nakonec Lee odcestoval s hrdinou na Irdorath. Když hrdina zahubil Nemrtvého draka, zamířila Esmeralda na pevninu.

Na pevnině Editovat

Leeova pomsta Editovat

Lee4

Lee, a jeho armáda v době, kdy byl regentem

Na pevnině se Lee ihned po přistání vytratil a podnikl dlouhou pouť až na daleký sever do Klanu Ohně. Zde se Lee zabydlel a čekal na vhodnou příležitost, aby se mohl pomstit králi. Ta přišla až, když bezejmenný dorazil do klanu a dal Leemu jednu z teleportačních run do Vengardu. Oba dva se teleportovali a spolu pronikli do paláce, strhla se bitka a Rhobar byl zabit. Následně byl pobit celý Rhobarův dvůr, včetně paladina Cobryna a nejvyššího mága Ohně Korrypta. Lee poté zůstal již ve Vengardu a ujal se zde vlády. Bezejmenný zatím odešel do jiné dimenze.

Občanská válka a říšský regent Editovat

338

Lee, jako paladin

V Myrtaně však vypukla nová válka a to válka mezi Gornem a Thorusem. Království se rozpadlo na řadu městských státečků. Lee se ujal vlády nad Vengardem a byl lidem uznáván za regenta království v době bezvládí. Je pravděpodobné, že Lee porazil skřety obléhající Vengard, dal odstranit bariéru a následně opravit hlavní město. Pod jeho vládu spadala také Ardea. Nakonec byl však Lee přesvědčen, aby se vzdal své neutrality a připojil se svými muži ke Gornovi. Když se tak stalo, novým králem Myrtany byl prohlášen bezejmenný a ujal se vlády jako Rhobar III. Nový král porazil Thoruse a vyhnal jej. Zatímco probíhala korunovace před Vengardem, byl Lee poslán na jih, pravděpodobně do Trelis, aby zde připravil vojsko pro tažení do Varantu.

Za vlády Rhobara III. Editovat

Tažení do Varantu Editovat

König Rhobar III

Lee, u prohlášení bezejmenného za krále Rhobara III.

Mohutná armáda překročila pod velením krále a Leea hranice a započala široká kampaň za dobytí Varantu. Myrtanská armáda postupovala rychle a Varant byl během roku dobyt, konečné podmanění země znamenalo obsazení Mora Sul. Zde král nalodil svá vojska pro invazi na Jižní Ostrovy. Kam ho doprovázel i Lee.

Invaze na Jižní ostrovy Editovat

Zajímavostí je, že vedle Leeho byl dalším důležitým velitelem i Lord Hagen, jeho rival z khorinijské občanské války. Král byl během plavby záhadně proklet a Lee i Hagen si o něj začali dělat starosti. Jen díky nim byl dobyt důležitý přístav Thorniara na severu Argaanu. Po tomto úspěchu zůstal netečný král v Thorniaře, zatímco Lee a Hagen vytáhli do pole. Lee nyní vede své vojsko proti hlavnímu městu Setarrif, sídlu krále Ethorna.

Vzhled Editovat

Lee je již postarší, válkami ostřílený muž. Může být starý pravděpodobně od čtyřiceti do padesáti let. Lee má černé vlasy, sem tam se vyskytují šedivé pramínky, kdysi nosíval charakteristický ohon, takže měl dlouhé vlasy až po ramena. Později po příchodu na pevninu zvolil Lee kratší účes. Jeho oči jsou hnědé. Lee je statné postavy, střední výšky. Vystřídal celou škálu obleků, od žoldnéřské zbroje, přes Nordmarskou až po paladinskou zbroj.

Osobnost a vlastnosti Editovat

Lee je mimořádně čestný a spravedlivý muž. Vždy si potrpí na řád a pořádek. Těm kterým sloužil byl ve všech směrech loajální a bez jediného protestu plnil vůli svých pánů. Projevil se nejen jako nejlepší vojevůdce známého světa, ale také jako zdatný panovník. Lee byl klidný a spíše mírumilovný člověk. Oplýval mnoha kvalitami, které jiní neměli. Nebyl nabubřelý jako paladin, i když měl dobré sebevědomí a sám uznával, že dokázal velké věci. Byl také ochotný podat pomocnou ruku tam, kde bylo třeba. Je zajímavé, že Lee v době, kdy žil v Novém táboře přijímal k audienci každého, v čemž se lišil od jiných mocných, kteří se dali chránit desítkami stráží. U nepřátel vzbuzovalo samotné Leeho jméno hrůzu. Ovšem i Lee měl své temné stránky, když jej Rhobar poslal do bariéry, toužil po pomstě a šel si za ní za každou cenu. Jeho nejhrůznějším činem, bylo zavraždění krále Rhobara II. což sráží jeho jinak bezchybnou reputaci.

Schopnosti Editovat

Lee byl mistrem v ovládání obouručních zbraní. Dokonce toto umění vyučoval. Mezi jeho oblíbené zbraně patřila obouruční sekera, obouruční meč a dokonce používal luk. Lee je krom skvělého bojovníka i mistrem jemné diplomacie. Mezi jeho významné schopnosti patří schopnost vzbudit ve svých věrných odhodlání a maximální oddanost.

Vztahy Editovat

Rhobar II. Editovat

Rhobar

Rhobar II. Leeův bývalý přítel a pán

Rhobar II. byl Leeovým pánem. Lee mu byl velmi oddán a byl jeho nejvyšším generálem a nejdůvěrnějším rádcem. Pojilo je tedy upřímné přátelství. Lee bojoval v králových válkách a nejvíce se zasloužil o pád Varantu. Avšak na Leeho žárlila šlechta, ta zorganizovala vraždu královy manželky, kterou svedla na Leeho. Rhobar ačkoliv v podvědomí věděl, že Lee je nevinen musel jednat. Aby Leeho uchránil před popravou, odsoudil jej na doživotí do Hornického údolí, chráněného bariérou. Bohužel Lee začal krále nenávidět a toužil po pomstě. Celá léta hledal způsob, jak Rhobara zničit. Nakonec se mu to podařilo a krále skolik spolu s bezejmenným.

Lukkor Editovat

Lukkor byl jedním s varantských králů, kteří zaútočili na Myrtanu. Zatímco Rhobar porazil Gellona, Lee svedl bitvu s Lukkorem. Oba muži byli schopnými vojevůdci, ale Lukkor byl vlákán do pasti a poražen. Bylo to největší vítězství Leeovo kariéry.

Gorn Editovat

Gorn1

Gorn, Leeův přítel a spojenec

Gorn byl jedním z Leeových dobrých přátel. Poznali se za časů bariéry. Lee pověřoval Gorna důležitými úkoly, mezi které například patřilo osvobození Svobodného dolu z rukou rudobaronů. Po pádu bariéry byl však Gorn chycen a uvězněn na Starém hradě paladiny. Lee by býval udělal vše proto, aby jej osvobodil, ale neměl k tomu prostředky. Nakonec byl však Gorn osvobozen bezejmenným. Gorn se vrátil k Leeovo družině na Onarově farmě. Později se spolu účastnili plavby na Irdorath. Když dorazili na pevninu, na krátko se rozešli. Později se však Lee ujal vlády nad Vengardem, zatímco Gorn se ujal Gothy. Lee se rozhodl být neutrální v Gornově a Thorusově válce. Později se však po příchodu bezejmenného připojil ke Gornovi a společně rozhodným způsobem definitivně ukončili ohrožení Myrtany ze strany skřetů.

Lares Editovat

Lares byl zloděj a vůdce banditů za časů bariéry. Zde se připojil k Novému táboru a tak se spřátelil i s Leem. Lee a Lares udržovali dobré vztahy a zabránili tak potyčkám mezi žoldáky a bandity. Po pádu bariéry odešel Lares do Khorinisu, ale nadále udržoval spojení s Leem, kterému snad podával i informace z města. Později společně pluli po boku bezejmenného na Irdorath. Na pevnině se pak jejich cesty rozešly.

Bezejmenný (Rhobar III.) Editovat

363

Rhobar III., Leeův přítel a současný pán

Mezi Leem a bezejmenným vzniklo upřímné přátelství za časů bariéry. Lee vyprávěl bezejmennému i svůj životní příběh. Bezejmenný pomohl Leemu vyhnat rudobarony ze Svobodného dolu. Po pádu bariéry se oba muži znovu spojili a Lee poslal po Bezejmenném mírovou nabídku lordu Hagenovi. Nakonec plul Lee spolu s bezejmenným na Irdorath a odtud na pevninu. Na pevnině se na krátko rozešli a znovu se setkali v Nordmaru. Po setkání se spojili a pronikli do královského paláce ve Vengardu, kde zabili krále a jeho dvořany. Lee se poté ujal vlády nad Vengardem, zatímco bezejmenný odešel do jiné dimenze. Později se opět setkali a Lee pomohl bezejmennému sjednotit Myrtanu. Po tomto vítězství mu odpřísáhl věrnost jako králi Rhobarovi III. a opět se stal nejvyšším velitelem myrtanských vojsk. Lee se poté podílel na Rhobarových ambiciózních plánech. Dobývání Varantu a Jižních ostrovů.

Lord Hagen Editovat

Je možné, že lord Hagen a Lee se poznali u dvora krále Rhobara II. Je také možné, že v té době byli rivaly o královu přízeň. Lord Hagen a Lee se setkali znovu na Khorinisu. Kde se Hagen stal správcem ostrova. Ačkoliv oba dva stáli proti sobě v občanské válce na Khorinisu, Lee uznával Hagena jako čestného a schopného muže. Oba muži nakonec stanuli na jedné straně za vlády Rhobara III. a stali se jeho nejvyššími generály. Společně nyní vedou válečné operace proti Jižním ostrovům.

Gomez Editovat

Gomez

Gomez, jeden z Leeových největších nepřátel

Dalo by se říci, že Gomez byl takovým anti-Leem. Oba dva zastávali zcela odlišné ideály. Oba muži byli nepřáteli již od jejich setkání ve Starém táboře. K napětí došlo, když se Gomez stal vůdcem Starého tábora. Lee se však odmítl podřídit jeho vládě a odešel s mágy Vody založit Nový tábor. Zde založil organizaci žoldáků. Mezi oběma stranami nakonec došlo k otevřenému konfliktu, který vyvrcholil bitvou o Svobodný důl. Gomez po své porážce velmi rychle ztratil svou moc.

Žoldáci Editovat

Žoldáci byla společnost založená Leem za časů bariéry. Lee se na dlouhá léta stal jejich vůdcem. Žoldáci byli za časů bariéry absolutně oddaní svému vůdci a mezi Leem a mnoha jeho vojáky vládlo přátelství. Žoldáci byli ochotni položil za Leea život. Ke změně jejich vztahů došlo po příchodu na Onarovu farmu. K žoldákům se připojilo mnoho dobrovolníků z ostrova. Avšak brzy se žoldáci rozdělili na dva tábory, mezi kterými panovalo napětí. Největším soupeřem Leeho se stal Sylvio. Mnozí žoldáci věřili, že Sylvio osnovuje spiknutí. K otevřené válce nakonec nedošlo, k Leeho úlevě založil Sylvio organizaci drakobijců a odešel do Hornického údolí. Nakonec Lee pravděpodobně předal vedení žoldáků někomu jinému a odplul na pevninu.

Mágové Vody Editovat

Lee se v Hornickém údolí spojil s mágy Vody. Společně vybudovali Nový tábor, který byl východiskem pro ty, kdo chtěli zůstat i v bariéře svobodní. Lee se mágům zavázal přísahou a spolu se svými žoldáky je chránil a shromažďoval pro mágy magickou rudu, která měla být použita na zničení bariéry.

Vystoupení Editovat

Článek bude aktualizován

Předchůdce:
Rhobar II.
Myrtanskyznak Regent království
2 roky
Myrtanskyznak Nástupce:
Rhobar III.
Předchůdce:
Lord Dominique?
932 Nejvyšší generál Rhobara II.
Asi dvacet let před A:G4
932 Nástupce:
Lord Hagen?
Předchůdce:
Hanz
932 Nejvyšší generál Rhobara III.
V úřadu
932 Nástupce:
V úřadu spolu s Hagenem