FANDOM


822
Korrypto
Životopisné údaje
Cech

Mág Ohně

Hodnost

Nejvyšší mág Ohně

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Vengard

Korrypto, byl nejvyšším Ohnivým mágem za vlády krále Rhobara II.

Korrypto byl nejvyšším Ohnivým mágem v Myrtaně za vlády Rhobara II. Byl to nesmírně mocný a inteligentní člověk. Do funkce nejvyššího mága království se patrně dostal po vytvoření magické bariéry, kdy byl tehdejší nejvyšší mág Ohně Xardas bariérou také uvězněn. Korrypto sídlil v královském paláci ve Vengardu a jeho chrámem byl Innosův chrám ve městě. Při invazi skřetů se podílel spolu se svými mágy na obraně města, když byly hradby prolomeny, Korrypto, jeho mágové a král vytvořili kolem celého města bariéru. Když do města dorazil bezejmenný hrdina, Korrypto do něj skládal velké naděje, také mu dal Ohnivý kalich a poprosil ho, aby jej zanesl do kláštera Ohně v Nordmaru. Bohužel se i Korrypto stal obětí masakru v paláci, kdy bývalý generál Lee a bezejmenný zavraždili krále a jeho hodnostáře. Povahově byl Korrypto velmi laskavým a přátelským člověkem, naprostým opakem od například arogantního Pyrokara, nejvyššího mága v Innosově klášteře na ostrově Khorinis.

Předchůdce:
Xardas
24 Nejvyšší mág Myrtany
arcimágem asi 11 let
24 Nástupce:
Immanuel