FANDOM


Jack
Jack
Životopisné údaje
Cech

Obchodník

Hodnost

Námořník

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Khorinis (G2), Khorinijský maják (G2), Ardejský maják (G3)

Jack2

Jack, v době kdy žil na Khorinisu

Jack byl kdysi slavným námořníkem, avšak když zestárnul, nebyl o jeho služby na lodích zájem. Jack se proto usadil v Khorinisu, avšak nakonec objevil vhodné místo pro své žití v majáku na sever od města. Zde se zabydlel a pečoval veškerými svými silami o maják. Bohužel zanedlouho jeho maják obsadili bandité a Jack prchl do města. Později však bezejmenný vyhnal bandity a vrátil maják Jackovi. Nakonec, když se rozhodl plout na Irdorath, nabídl Bezejmenný Jackovi, aby cestoval s ním jako kapitán Esmeraldy. Jack byl štěstím bez sebe, že se může vrátit na palubu, nabídku přijal a expedice se zúčastnil. Poté, co hrdina dorazil se svými přáteli na pevninu, usadil se Jack v majáku nedaleko Ardey. Jack spolupracoval s rebely a hlídal jim jejich zlato, později hrdina zlikvidoval několik banditů ohrožujících jeho sídlo. O pozdějším Jackově osudu nic nevíme.