FANDOM


792

Innosova socha v jeskyni osvícení

Innos je bůh Ohně, spravedlnosti, řádu, dobra. Jeho symbolem je Slunce a oheň. On je nejstarší a nejvyšší z bohů, on vytvořil Slunce a svět. Je to také on kdo věčně válčí se svým bratrem temným bohem Beliárem.

Historie Editovat

Innos stvořil svět, avšak jeho záře byla pro život smrtící a proto Innos vytvořil slunce, ale i to bylo příliš prudké a proto se rozdělil ve dví a stvořil Beliára. Beliár zas vytvořil noc. Innos se znovu rozdělil a vytvořil Adana. Adanos přinesl lidu učenost a moudrost. Innos byl se svým dílem spokojen a rozhodl se, že si odpočine, lid svěřil pod správu Adana. Innos dal lidu moc, a ty kteří mu sloužili nejvíc ustanovil vládci nad ostatními a říkalo se jim kněží. Avšak i mezi nimi byli nespokojení, vypukaly války a kněžstvo se rozdělilo na uctívače Innose – Mágy Ohně a uctívače Adana – Mágy Vody.

808

Aura Innosovy moci

Za svého prvního zástupce na zemi si Innos vybral nordmarského lovce Rhobara. Tomu zachránil život před stínovou šelmou a vyslal jej bojovat za pravou víru. Rhobar sestoupil do nížin, vyhnal skřety a založil Myrtanské království jehož se stal prvním králem. Innosův kult se posléze rozšířil nejen po celé Myrtaně, ale také v Nordmaru, na Khorinisu a na Jižních ostrovech.

Církev a paladinové: Editovat

V Myrtaně vznikla také Innosova církev. Innosovými kněžími jsou mágové ohně. Ti zastávají místa v soudnictví, správě, péči o chudé a ve školství. Považují se za zástupce Innose na zemi a jejich církev vede nejvyšší mág Myrtany. Formálně je v čele Innosovi církve ovšem Myrtanský král.

Paladinové jsou Innosovými válečníky, jsou to elitní bojovníci, vycvičení pro boj se všemi možnými nepřáteli od lidí po Beliárovy pekelné zrůdy. Jednou z nejznámějších tažení ve jménu Innosově je křížová výprava na Jižní ostrovy či tažení Rhobara II. proti Beliárovu Varantu.

V Myrtaně jsou ve všech větších městech Innosovi chrámy, které jsou centry vzdělanosti, zatímco v Nordmaru je nejstarší klášter na světě, vystavěn přímo na místě, kde se Innos zjevil poprvé Rhobarovi I. Dalším známým klášterem je klášter na Khorinisu, kde jsou uchovány vedle hlavního města nejvýznamnější artefakty říše.