FANDOM


Fajeth
Fajeth
Životopisné údaje
Cech

Paladin

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Důl nedaleko Xardasovy věže

Fajeth patřil k expedici královských oddílů na Khorinis. Když expedice dorazila do města Khorinis, byl Fajeth poslán se skupinou Garonda obsadit Starý hrad. Když se tak stalo, vyslal Garond tři skupiny pod velením paladinů težit magickou rudu. Fajeth vedl oddíly, ke kterému patřili i Jergan, Bilgot a paladin Tengron. Fajeth objevil naleziště rudy nedaleko staré nekromantovy věže, a zde započala těžba. Ovšem tu znesnadňovali nejen všudypřítomní skřeti, ale také množství chňapavců a podobných stvůr v okolí. Je jasné že celá expedice byla odsouzena k záhubě a Fajeth a jeho družina byli velmi pravděpodobně pobiti skřety.