FANDOM


Cor Kalom
Cor Kalom
Životopisné údaje
Cech

Guru

Hodnost

Druhý nejvyšší guru Bažinného tábora

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Bažinný tábor, Skřetí chrám v Kolonii

Kalom pravděpodobně pocházel z Myrtany, a za vlády Rhobara II. byl pro neznámý zločin uvězněn v Hornickém údolí na Khorinisu a vhozen za magickou bariéru. Zde se po vzpouře otroků vydal s Berionem, Angarem a několika dalšími muži do jakéhosi bažinného tábora. Zde začali uctívat údajného boha Spáče. Kalom s Angarem se stali po Berionovi nejvýše postavenými členy tábora. Přijali před jméno svatou předponu "Cor", a z Kaloma se tedy stal "Cor Kalom", jak ho později také většina lidí zná. Zde po založení velké komunity, bratrstva, Kalom začal rozhodovat o přijetí nových členů a díky své široké znalosti alchymie vyvíjet lektvar z výměšku z čelistí důlních červů, jenž mu přinášeli templáři, svatí bojovníci za Spáče. Z jejich řad si také najal osobního strážce. Vývoj jeho lektvaru se posunul vpřed až s příchodem Bezejmenného, který se nabídl, že zkusí najít efektivnější způsob jak výměšek získat, podle Kalomovy vize. Hrdina se vydal do Starého dolu a zde se probil celým hnízdem červů až k jejich královně. Tu rovněž zabil a posbíral vajíčka, která se kolem ní povalovala. To byl ten zdroj, který Kalom tak dlouho hledal a teď mohl konečně připravit vzývání. To se konalo ještě téhož dne o půlnoci. Jenže Berion, teď už "Y´Berion"při něm upadl do bezvědomí. Kalom chvíli netrpělivě vyčkával co se bude dít, a když pak Y´Berion zemřel a Angar sdělil táboru jeho poslední slova, že Spáč není bůh nýbrž arcidémon, Kalom dostal záchvat vzteku, pobral pár templářů a noviců a vydal se s nimi do Spáčova chrámu někde ve skřetí vesnici. Zde se neznámým způsobem dostali až ke svému idolu a chystali se ho probudit, nevěda, že by tím přivodili zkázu celému světu. Naštěstí se sem dostal Bezejmenný s Xardasem a hrdina šílené příslušníky bratrstva pobil. Kalom zemřel. Zaživa to byl chytrý muž, ačkoli velmi arogantní a uzavřený. Jeho upřímná víra mu vzala život.