FANDOM


Cobryn
Cobryn
Životopisné údaje
Cech

Paladin

Hodnost

Velitel paladinů ve Vengardu

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Vengard

Cobryn byl jedním z nejvýše postavených králových paladinů a zastával funkci velitele tohoto cechu v hlavním městě, Vengardu. Byl to silný muž, a při útoku skřetů na město to byl patrně on, kdo sdělil Rhobarovi II., králi, že je bitva prohraná. Král nad Vengardem se svými mágy vytvořil ochranou bariéru, kterou se nedalo projít. Polovina skřetů však zůstala uvnitř a jejích pět velitelů se usadilo v nejvyšších domech. Odpor se musel stáhnout do hradu, kde Cobryn hlídal přístupovou bránu k paláci, kde sídlil král. Když přišel Bezejmenný, Cobryn ho obdivoval. Zmínil, jak o něm všichni hovoří s nadějí, a že je mu ctí se potkat s legendou. Nicméně ho musel pověřit úkolem zničit pět skřetích velitelů, s čímž hrdinovi pomohl Georg. Dále měl najít ztraceného paladina Thordira a přivést ho zpět. Cobryn po splnění těchto úkolu obdivoval a respektoval Bezejmenného dvojnásob. Co naplat, bohužel byl tento čestný muž zabit Leeem nebo právě hrdinou.