FANDOM


Cape Dune
1089
1090
62
Znak na teleportu Mapka vesnice
Status: Vesnice
Země
 -Poloha
Myrtanské království
 -Jihovýchodní pobřeží
Vláda města
 - Správce osady
 - Centrum

 Uruk (G3)
 -Radnice
Informace o obyvatelstvu
 - Počet obyvatel
 - Náboženství

32 (G3 - Před osvobozením)
35 (G3 - Po osvobození)
 - Innosův kult

Cape Dune je malá vesnice, ležící na jihovýchodním pobřeží Myrtany, na západ od Ardey. Cape Dune byla po dlouhá léta ovládána skřety. Zajímavostí jistě je, že vesnice leží u Varantského zálivu a přímo na dohled přes záliv se již vypínají hory Varantu.

Popis osady Editovat

Cape Dune je malou vesnicí, jen o málo větší než nedaleká Ardea. Vesnice byla později za skřetí nadvlády rozšířena více směrem na východ. Právě z východu vede do vesnice jediná přístupová cesta s pevniny. Z hlediska bezpečnosti obyvatel je proto vesnice z východu a severu opevněna jednoduchou dřevěnou palisádou. Bránou prochází hlavní ulice, vedoucí až k majáku, který se tyčí nad vesnicí. Okolo hlavní ulice se soustředí veškerý život vesnice, nalézá se zde radnice, hostinec, skladiště a kovárna. Pod majákem se pak nalézá také zdejší aréna a na malém prostranní na kopci se pak nalézá i malý hřbitov, kde jsou zřejmě pohřbeny oběti Velké skřetí války. Pod Cape Dune se dokonce nalézá podzemní komplex, kde kdysi žili i draci.

Historie Editovat

1091

Cape Dune před rozšířením

Cape Dune před válkou zřejmě spolu s Ardeou, tvořila hospodářské zázemí hlavního města Vengardu. Za Velké skřetí války však byla nakonec vesnice dobyta a jejím vládcem se stal skřet Uruk. Nový skřetí vládce měl však mnohé problémy, především z bandity, kteří přepadávali karavany, dovážející do vesnice zboží. Největším problémem v oblasti však byli rebelové, operující se základny v Reddocku. Rebelové měli několik svých lidí i v Cape Dune a ti zde připravovali revoluci. Uruk dosáhl významného úspěchu, když mu hashisinský otrokář Gamal prodal paladina Wenzela. Paladin byl podroben tvrdému výslechu, avšak Urukovi poloho rebelů neprozradil. Nemůžeme přesně říci, jestli bylo Cape Dune na nějakou dobu osvobozeno nebo ne.

Jisté je, že skřeti vesnici znovu nebo stále ovládali za občanské války v Myrtaně. Tehdy byla vesnice poslední skřetí výspou na východním pobřeží a nacházela se pod vládou Kana, bývalého nejvyššího skřetího velitele a dobyvatele Myrtany. Podzemní komplex pod Cape Dune se v té době zatím stal útočištěm lidí, kteří již byli znavení válkou a chtěli zde nalézt útočiště. Co víme jistě je, že nakonec Myrtanu sjednotil bezejmenný jako král Rhobar III., který definitivně porazil skřety a Cape Dune tak znovu připadlo pod vládu Myrtany.

Ekonomika Editovat

1092

Hlavní ulice v Cape Dune

Cape Dune byla chudou pobřežní vesnicí. Zdejší obyvatelé se živili především chovem prasat, lovem a dřevorubectvím, díky poloze vesnice zřejmě i rybolovem. Vesnice také ležela v oblasti mimo hlavní obchodní stezky a tak se zde zřejmě obchodu příliš nedařilo. Probíhal zde pravděpodobně maximálně obchod s nedalekou Ardeou.

Obyvatelstvo Editovat

1093

Aréna v Cape Dune v noci

Před příchodem skřetů, tvořili obyvatelstvo zřejmě obyčejní vesničané, především lovci a rybáři. Za skřetí nadvlády zde mimo skřetů žili také jejich žoldáci, Myrtaňané, kteří se zprotivili skřetí nadvládě byli zotročeni a nuceni vykonávat podřadné práce. Podobně jako v mnoha dalších osadách v té době, i zde se usídlili Hashisinští obchodníci, kteří byli oficiálními hosty a spojenci skřetů.

Přírodní podmínky Editovat

1094

Maják v Cape Dune

Cape Dune se nalézá na vysokém útesu, tyčícím se nad Varantským zálivem. Na sever od vesnice se již táhne pohoří, které odděluje pobřeží od středozemí. Na východ odtud vede přes menší lesík cesta do Montery a Ardey. Na jih pod Cape Dune se pod útesem rozléhají písečné pláže. Nutno připomenout, že Cape Dune je velmi výhodně položena, díky zdejšímu majáku měla zdejší stráž přehled o každém pohybu v zálivu. Podnebí je zde stejně jako v celé Myrtaně mírné.