FANDOM


Následující:

Námořní bitva o Argaan

Bitva v Krvavém údolí
Battlefield
Konflikt:

Myrtansko-Argaanská válka

Kdy:
  • 1001 po vyvolání Spáče (Pravděpodobně)
  • Bitva trvala čtyři dny
Místo:

Stříbrovodské panství, Krvavé údolí

Výsledek:
  • Vítězství Ethorna VI.
  • Argaan získává nezávislost
Strany

Myrtanskyznak Myrtanské království

Arganskyznak Argaan

Velitelé
Síla
  • Téměř všechna vojenská síla Myrtany na ostrově
  • Ethornova armáda, Posily ze Stewarku a Lovci s Krvavého údolí
Ztráty

Celá armáda

Velmi velké

  [Zdroj]

Bitva v Krvavém údolí byla konfliktem, kdy se Arganští rebelové vedení Ethornem ze Setarrifu střetli s představitelem Myrtanské správy Lordem Tronterem.

Přípravy na bitvu Editovat

Po smrti krále Rhobara II. rozeznali páni na Argaanu vhodnou chvíli pro povstání. Myrtana se totiž rozpadla na kusy a byla zaměstnána občanskou válkou. Lord Tronter se tedy nemohl dočkat žádné pomoci z Myrtany. Do čela tohoto spiknutí se postavil Ethorn, pán ze Settarifu, který plnánoval přepadnout Trontera, až poveze daně, na cestě k zámku nad Stříbrným jezerem. K Ethornovi se plánovalo připojit panstvo ze Stewarku a lovci s Krvavého údolí. Do plánu patřilo i propašování zbraní do Krvavého údolí obchodníky, které by paladinové nepodezírali. Bohužel Tronterův špeh tento plán odhalil a prozradil mu jej.

Bitva Editovat

Lord Tronter, který se dozvěděl tuto informaci vytáhl s většinou své armády do Krvavého údolí. Ethornova armáda tak mezitím padla do léčky, která měla být původně určena Tronterovi. Nic netušící lovci byli zaskočeni na konci Lovecké rokle, kde je Tronter odřízl od vojsk Ethorna. Lovci utrpěli porážku a mnoho se jich dalo na úprk, útočiště našla většina zraněných v Krčmě u Rozštěpené panny. Ethorn zatím bojoval po čtyři dny s Tronterovou armádou, demorilizovaní vojáci si mezitím vymýšleli historky, že sám generál Lee dorazil s posilami z pevniny na Argaan. Nakonec však situaci zvrátil osobní souboj Ethorna a Trontera, ve kterém zvítězil Ethorn. Lord Tronter a všichni představení Myrtanské správy na osrově byli zajati a Ethorn byl svými vojsky prohlášen za krále Argaanu. Jižní Ostrovy tak dosáhly po téměř půlstoletí cizí nadvlády konečně samostatnosti.