FANDOM


Břitva
177

Břitva

Třída: Plazi
Výskyt: Khorinis
Trofeje: Drápy, kůže, zuby

Tito příbuzní chňapavců se vyskytují na Khorinisu, často ve velkých skupinách. Jsou velmi nebezpeční, už kvůli svým ostrým zubům, své rychlosti a agresivitě. Pro osamoceného lovce jsou to velmi silní protivníci. Stavbou těla i svým pohybem připomínají chňapavce, liší se však od nich tmavším, pruhovaným zbravením.