FANDOM


Ardea
32
1050
33
Znak na teleportu Mapka vesnice
Status: Vesnice
Země
 -Poloha
Myrtanské království
 -Jihovýchodní pobřeží
Vláda města
 - Správce osady
 - Centrum

 Hamlar (G3)
 -Radnice
Informace o obyvatelstvu
 - Počet obyvatel
 - Náboženství

cca. 35 (G3)
cca. 30 (G3:FG)
 - Innosův kult

Ardea je malá rybářská vesnice na jihovýchodním pobřeží Myrtany. Zdejší obyvatelstvo žilo nějakou dobu v otroctví skřetů, avšak nakonec došlo k osvobození vesnice bezejmenným hrdinou. Vesnice leží na dohled od hlavního města Vengardu.

Popis osady Editovat

Ardea je zřejmě nejmenší vesnicí Myrtany. Osada byla tvořená přibližně deseti domy, avšak i tak se zde dalo narazit na několik zajímavostí. Největší budovou vesnice byla radnice, sídlo vesnického stařešiny, před ní se nacházelo malé náměstíčko. Dále zde byl hostinec, skladiště, kovárna a o bezpečnost se starala strážní věž, nejvyšší budova v Ardee. V okolí vesnice se dále nalézal maják a malý přístav, který sloužil rybářům. Mimo jiné se zde nalézalo i několik farem, které však byly za války zničeny. Celá vesnice je pak obehnána palisádou.

Historie Editovat

49

Radnice

O založení vesnice nevíme nic. Podle zdrojů, byl východ Myrtany dobyt jako poslední a tak byla i Ardea obsazena skřety. Za skřetí nadvlády zde vládl velitel Prakkaz a obyvatelstvo bylo zotročeno. Nebozí otroci byli nuceni k tvrdé práci, naštěstí pro ně, přistála v Ardee Esmeralda, na které cestoval slavný bezejmenný hrdina a jeho přátelé. Otroci se přidali k bezejmennému a došlo zde k bitvě se skřety, kteří byli poraženi. Do čela vesnice se v té době postavil Hamlar, který dostal posily z povstaleckého tábora Reddocku. Ardea se tak stala vůbec první myrtanskou osadou, která byla osvobozena.

Po skončení Velké skřetí války, se Myrtana rozdělila na několik městských států. Ardea připadla pod vládu generála Leeho, který vládl ve Vengardu. Při jedné z misí, se ardejští vojáci vrátili do vesnice s artefakty, které se dostaly mezi obyvatelstvo a způsobovaly šílenství. Nakonec byla tato záhada vyřešena. V současnosti je Ardea opět součástí jednotného Myrtanského království.

Ekonomika Editovat

276

Ardejské skladiště

Ardea byla důležitým ekonomickým zázemím pro hlavní město. Obživu pro vesnici představoval rybolov a zemědělství. V okolí Ardey se totiž nacházelo množství farem, které však byly za války vypleněny. Ve vesnice se také nachází tkací zdroj, takže se zde možná vyráběly látky. Krom toho leží Ardea na výhodné obchodní stezce, která ji spojuje s Cape Dune, Vengardem a Monterou. Je možné, že se zde zastavovaly i obchodní lodě.

Obyvatelstvo Editovat

1051

Innosova svatyně

Ardea nebyla příliš lidnatou, žili zde něco málo obchodníků, rybáři a lovci a několik žen. O bezpečnost obyvatelstva se staralo několik strážných. Většina obyvatel věřila v Innose, jehož svatyně se zde nacházela. Obyvatel bylo stále okolo padesátky.

Přírodní podmínky Editovat

282

Strážní věž v Ardee

Ardea leží na jihovýchodě, na vysokém útesu nad pobřežím. V okolí Ardey se nacházejí rozsáhlé nížiny, takže není problém vidět se zdejší věže Cape Dune, Vengard a pohoří Varantu. Hlavní vstup do vesnice se nachází na západní straně, zatímco na východě vede cesta k majáku. Pod vesnicí se nacházejí písčité pláže. Ardea leží v typickém mírném klimatu.