FANDOM


Aligátor Jack
Aligátor Jack
Životopisné údaje
Cech

Pirát

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Tábor pirátů

Aligátor Jack žil v Jarkhendaru a hlásil se k pirátům. Jak sám podotkl, s kapitánem Gregem už potopili tolik lodí, že to ani nedokáží spočítat. Na pevnině Aligátor zastává pozici lovce. Obstarává maso pro tábor a také částečně hlídkuje před bandity. Blíže znal Anguse a Hanka, piráty, kteří byli právě bandity zabiti. Vyznamenal se při lovu břitovců v kaňonu s Bezejmenným a právě s ním také získával maso z močálových krys, ačkoliv jen jednou. Aligátor Jack měl svůj příbytek několik metrů od tábora v dřevěném altánu. Později byl nejspíš zabit skřety.