FANDOM


76
Akilova farma
Informace o lokaci
Země

Ostrov Khorinis

Poloha

Východně od Khorinisu

Status

Farma

Počet obyvatel

cca 7 (G2: Addon)

Náboženství

Innosův kult

Akilova farma se nachází na východ od města Khorinis. Farma patří k nejmenším zemědělským usedlostem na ostrově Khorinis. Skládá se pouze z jediné budovy a přilehlých pozemků. Farma patřila farmáři Akilovi, spolu s ním zde žila jeho manželka Kati a jejich dva synové Ehnim a Egill. Krom nich zde žili ještě dva farmáři Randolph a Tonok, více nádeníků si farma nemohla dovolit. Akilova farma měla mnoho nezáviděníhodných problémů. Nejenže jí obtěžovali často žoldáci pozemkového magnáta Onara, ale také se zde neustále rojili Polní škůdci a v neposlední řadě unášeli bandité z farmy ovce. Hlavní produkcí farmy bylo pěstování obilí a chov ovcí. O dalším osudu farmy nic nevíme, mohla být vydrancována skřety, pochodujícími na město.