FANDOM


Adanos je bůh středu, vody, moudrosti, zvídavosti a přírody. Celé věky dává pozor na rovnováhu mezi svými bratry Innosem a Beliárem. Stvořil všechny živé tvory. Lidu dal moudrost a zvídavost.

Historie Editovat

Adanův chrám

Adanův chrám v Jharkendaru

Když se Innos rozdělil ve dví a stvořil Beliára ještě jednou se rozdělil a stvořil Adanose. Vida, že to vše je dobré, rozhodl se, že si odpočine. Lid svěřil Adanovy, ale války a hašteření nakonec rozdělily společnost na uctívače Adana a uctívače Innose. Lid Adanosův si za své mluvčí a vůdce vybral mágy Vody. Innosovi stoupenci si vybrali mágy Ohně za své vůdce. Adanos potom řekl: „Pracujte a žijte, neboť den byl stvořen k tomu, aby člověk mohl pracovat. Učte se a poznávejte, abyste vše mohly předávat dále.“

Adanos nikdy neměl svého Vyvoleného, jelikož byl pouze prostředníkem mezi silami Innose a Beliára. Učení Adanovo se rozšířilo po Jarkhendaru, Varantu a Myrtaně. Jharkendar byl však zničen povodní seslanou Adanem na hašteřící se lid. Ve Varantu tuto víru přijali nomádi v čele s mágy Vody. V Myrtaně toto učení následují druidi a jejich strážci-hraničáři. Uctívačů kultu Adanose je dnes velmi málo.

Druidi, hraničáři a mágové Vody Editovat

Mágové Vody jsou Adanosovi kněží a také roznašeči víry. Usídlili se ve Varantu, kde jako duchovní vedoucí vedou nomády do bitev proti hashisinům. Zbývá jich velmi málo. Hlavním mágem Vody, představitelem všech služebníků Adanose je moudrý a lstivý mág Saturas.

Druidové jsou strážci přírody. Ochránci rostlin, stromů a zvěře. Adanos jim propůjčil moc nad telekinezí, transformací a ochočením zvířat. Druidové jsou mírumilovní a nezapojují se do střetů mezi skřety a lidmi.

Hraničáři jsou strážci druidů. Stejně jako druidi jsou mírumilovní, avšak jsou připraveni chránit druidy i za cenu vlastního života a nebo bránit přírodu do posledního dechu.

Adanovy chrámy Editovat

Pozoruhodná starověká kultura na Jhakendaru vystavěla pro Adana obrovský chrám a celé město. Později bylo toto město bohužel zničeno povodní. Podobná kultura vznikla i na území dnešního Varantu, ale na rozdíl od Jhakendaru se odvrátil od Adanose a přijali víru boha Innose, kterému vystavěli pozoruhodné chrámy a města. Je ovšem zajímavé to, že ji i přes rozdílný původ potkal stejný osud jako civilizaci Jhakendaru, když na ně Adanos seslal potopu.