FANDOM


366

Červená lucerna

Červená lucerna byla bezpochyby nejznámějším a nejatraktivnějším podnikem ve městě Khorinis. Jednalo se o nevěstinec patřící Bromorovi. Podle Borky byla lucerna perlou Khorinisu a nejkrásnějším hostincem Myrtany vůbec, lákala prý námořníky ze všech končin světa. Toto tvrzení bylo dosti odvážné, avšak nemůžeme najít pro nevěstinec srovnání, jelikož poté co byla Myrtana dobyta skřety, přestaly existovat i nevěstince. Lucerna byla jednopatrová budova, v přízemí se nacházela jakási recepce, kde muži platili Bromorovi za služby jeho děvčat. Večer se tato místnost stávala centrem společenského života v přístavu, muži zde popíjeli a děvy tančily. V přízemí se pak nacházela ještě osobní místnost Bromora, sloužící jako jeho byt. V patře se nacházely tři pokoje pro potřeby zákazníků.